Afbeelding
Martin-Molema

Martin behoorde tot de eerste lichting HBO geschoolde Software Engineers in Leeuwarden, waar hij na 24 jaar terugkeerde in de rol als docent. Sinds 2017 is Martin in dienst als Senior Docent/Onderzoeker bij de opleiding HBO-ICT in Leeuwarden. Hij is naast docent ook coördinator van de deeltijd opleiding Software Engineering en voorzitter van de Opleidingscommissie.

Recentelijk heeft hij zijn master Serious Gaming afgerond. Zijn onderzoek betrof het verhogen van de bewustwording van de effecten van een cyberaanval door inzet van een crisismanagement simulatie. Dit heeft geresulteerd in een online platform voor het simuleren van crises, waarbij ondersteuning is voor meerdere scenario’s. Daarnaast faciliteert het platform het doen uitvoeren van analyses voor de nabespreking en transfer (whitepaper).

Voor Martin docent werd, werkte hij in uiteenlopende ICT-functies waardoor hij een brede ervaring opdeed in zowel technische als meer bedrijfskundige ICT. De context betrof voor de energiesector zoals KEMA, Essent Netwerken, GAMOG, Alliander en Enexis.

In zijn laatste rol was hij architect voor het Identity & Access Management domein. Hierbij was hij verantwoordelijk voor de selectie en inrichting van een nieuw IAM platform, Single Sign-on protocollen en integratie met platformen als SAP en Office365. Daarbij had hij aandacht voor de organisatorische kant en draagvlak.

In zijn vak als docent heeft specialiseert Martin zich in web development, procesmatig werken en security. Als lid van de onderzoeksgroep Maritime IT Security brengt Martin zijn ervaring mee met het doen van crisissimulaties om zo samen met bedrijven en studenten te werken aan awareness, houding en gedrag.

Afbeelding
Background

Contactgegevens

Neem voor meer informatie contact op: