Martine Bootsma, MSc.


Martine Bootsma studeerde Pedagogische Wetenschappen met als bijvak journalistiek. Ze werkte als psychiatrisch verpleegkundige en als opleider/trainer in de gezondheidszorg. Ook was ze schrijver en ontwikkelaar van onderwijsmateriaal voor opleidingen in de verpleegkunde en voor de sociaal-agogische sector. Daarnaast had ze een eigen bedrijf als tekstschrijver/journalist/projectleider.

Sinds 2009 is Bootsma verbonden aan Stenden Hogeschool. Op dit moment is zij docent onderzoeksvaardigheden voor de opleiding Creatieve Therapie en coördineert zij hier het afstudeerscriptietraject. In haar onderzoek richt zij zich op praktijkgerichte onderzoeksmethoden.

Lectoraat