Onderzoeksgroep Vitale Economie

Een regio kan zich alleen maar ontwikkelen tot een vitale regio wanneer de economische basis goed is en wanneer de regio een positief imago en een adequate infrastructuur ontwikkelt. Op deze wijze is de regio aantrekkelijk voor bedrijven om zich daar te vestigen en te blijven. De onderzoeksgroep richt zich op het analyseren en duiden van factoren die de ontwikkeling naar een vitale economie en een gezonde economische groei kunnen belemmeren of bevorderen. Wij richten ons daarbij vooral op het opbouwen van internationale netwerken, het verduurzamen van productie- en distributieprocessen en het terugdringen van armoede en schulden.

In een vitale regio is de wijze waarop bedrijven en instellingen en hun professionals met elkaar samenwerken en hoe zij persoonlijk leiderschap binnen die samenwerking ontwikkelen van groot belang. De waardenoriëntaties en het lerend vermogen van (toekomstige) professionals dragen bij aan betekenisvol werk voor iedereen. Deze aspecten nemen wij mee in al ons onderzoek.

Lectoraten

Green Logistics

Meer informatie

OndernemenNu

Meer informatie

Persoonlijk Leiderschap & Innovatiekracht

Meer informatie
hall-students-r8-building

Betekenisvol Ondernemen

Meer informatie