Onderzoeksgroep Renewable Resources

De Research group Renewable Resources (RgRR) houdt zich bezig met de verduurzaming van producten in algemene zin. Daarbij ligt de focus op de verduurzaming van de energieopwekking (wind en zon), gebouwen en mobiliteit. En daarnaast richt Renewable Resources zich op het sluiten van de kunststofkringloop. Samen met bedrijven en organisaties doet de onderzoeksgroep Renewable Resources onderzoek dat directe resultaten en toepassingen oplevert voor de regio’s.

Lectoraten

Windenergie

Meer informatie
circular plasic

Circular Plastics

Meer informatie