Rian Meerstra

Onderzoeker Rian Meerstra is de ‘linking’ pin tussen het lectoraat Zorg voor Jeugd en de afdeling Welzijn, in het bijzonder de opleiding Pedagogiek van NHL Hogeschool.

Rian Meerstra is na haar bachelor opleiding CMV als wijkcoördinator gaan werken in Vlijmen waar zij onder andere een project in samenwerking met Stichting Experimentele Volkshuisvesting heeft vorm gegeven. Na haar bachelor opleiding stadssociologie aan de UvA, is zij als opbouwwerker en jongerenwerker gaan werken bij St. de Ploeg (voorloper van Welzijnsinstelling Timpaan). 

Daarnaast is Rian sinds 2000 werkzaam bij de NHL als docent, coach en trainer bij de afdeling Welzijn. In 2015 is Rian afgestudeerd als orthopedagoog met als specialisatie Jeugdzorg en Leerproblemen. Haar afstudeeronderzoek voerde ze uit in de onderzoeksgroep Neurocognitive Profiling of Children with Specific or Comorbid Reading Disabilities. Sinds juli 2015 werkt Rian als teamleider onderbouw van de opleiding Pedagogiek aan de NHL. 

Door als ‘linking’ pin te fungeren tussen het lectoraat Zorg voor Jeugd en de afdeling Welzijn, in het bijzonder de opleiding Pedagogiek, hoopt ze studenten, docenten, onderzoek en werkveld met elkaar te kunnen verbinden om te komen tot een dynamische co-creatie van kennis, houding en vaardigheden in het sociale domein, in het bijzonder in de zorg voor jeugd.

Lectoraat