Social Work and Arts Therapies

Als sociaal pedagogisch hulpverlener werk je met kinderen, jongeren en ouderen die tijdelijk hulp nodig hebben. Je helpt ze bij het oplossen van hun problemen zodat ze hun leven weer zelfstandig kunnen oppakken. Ook een creatief therapeut wil mensen met bepaalde problemen helpen. Volwassenen met een chronische depressie bijvoorbeeld of kinderen met autisme. Zij gebruiken in hun therapie kunstzinnige middelen zoals muziek of tekenen.

Onderzoek naar sociale pedagogiek en creatieve therapie

Het lectoraat Social Work and Arts Therapies doet onderzoek naar de hulpverlening binnen de werkvelden Sociale Pedagogiek en Creatieve Therapie. Wij hebben als doel: het verder ontwikkelen van kennis en deze toepassen in het onderwijs en onderzoek van NHL Stenden Hogeschool. Onze speerpunten zijn: beroepsuitoefening in zorg en hulpverlening en professionele methoden en kwaliteitsverbetering.

Publicatie

Link naar laatste publicatie

Projecten

De leden van de kenniskring werken aan verschillende onderzoeken en projecten. Lees meer over de wisselwerking tussen werkveld en opleidingen in de publicatie Het Scharnierpunt (pdf): een kennismaking met de onderzoeken van de kenniskringleden.

N=1 als onderzoeksmethode voor de bachelor-afstudeerscriptie

Studenten van de School of Social Work & Arts Therapies krijgen onderwijs in de N=1 Onderzoeksmethode (pdf). Deze methode ligt dichtbij hun werk als therapeut of hulpverlener in de praktijk. Hierdoor wordt het doen van onderzoek een stuk makkelijker voor de studenten. 

Sociale netwerkbenaderingen in de Forensische Psychiatrie

Dit promotieonderzoek gaat over de processen in het persoonlijke sociaal netwerk van de tbs-patiënt (pdf) in relatie tot zijn risicogedrag. Hierbij staat de Forensisch Sociale Netwerk Analyse centraal. Uit de praktijk blijkt dat goede persoonlijke netwerken helpen om mensen en situaties te vermijden die je in de problemen kunnen brengen.

Reboundproject

Het Reboundproject (pdf) gaat over de begeleiding van jongeren die tijdelijk in een Time Out (Rebound) geplaatst worden. Met als doel: terugkeer naar het reguliere onderwijs. Ouders, leraren en vrienden worden hier actief bij betrokken. Het lectoraat krijgt bij de uitvoering van dit N=1 onderzoek hulp van studenten.

Kortdurende actieve muziektherapie bij depressie

Kunnen resultaten behaald worden met kortdurende muziektherapie bij depressie (pdf) Dat was de centrale vraag bij dit N=1 onderzoek. Uit de resultaten blijkt dat korte actieve muziektherapie voor vermindering van depressieve klachten zorgde bij cliënten.

Depressie in beeld

In Nederland krijgt bijna 20% van de bevolking in zijn leven te maken met een depressie. De helft herstelt binnen drie maanden maar 15-20% ontwikkelt een chronische depressie. Het onderzoek Depressie in beeld (pdf) heeft als doel: het ontwikkelen van een beeldend therapeutische behandeling voor volwassenen met een chronische depressie.

Het effect van muziektherapie op sociaal gedrag bij kinderen met autisme

Uit eerder onderzoek blijkt dat muziektherapeuten veel verschillende muzikale behandelingen gebruiken. Binnen dit onderzoek ontwikkelen we een standaard muziektherapeutische behandelmodule (pdf). Met als doel: het verbeteren van sociaal gedrag. 

Versterk je Netwerk

Het project Versterk je Netwerk (pdf) helpt studenten aan het mbo-1 van ROC Friese Poort in Leeuwarden bij het vergroten van hun kans om een baan te vinden. De jongeren krijgen op school een training. Hiermee leren ze hun sociale netwerk uit te breiden. Daarnaast krijgen ze coachingsgesprekken. We passen de N=1 methode toe om de effecten van dit project te meten.

Evaluatieproject ‘Bewegen in de wijk'

Het project Bewegen in de wijk (pdf) biedt laagdrempelige bewegingsactiviteiten aan patiënten in de wijk Heechterp-Schieringen in Leeuwarden. Met als doel: het verhogen van het welbevinden van de deelnemers en het versterken van contacten in de wijk. Het lectoraat mocht dit project evalueren en kreeg hierbij hulp van studenten. Resultaat: de meeste deelnemers komen en blijven in beweging en doen daarnaast ook contacten op.

Methode Mis ‘m niet

De methode Mis 'm niet! gaat uit van een opbouw in gedrag naar een agressie-incident. Een jongere laat namelijk niet zomaar agressief gedrag zien. Vaak is er voordat hij of zij agressief wordt al een bepaalde spanning. Uit de praktijk blijkt dat de methode een succes is. Het leidt onder andere tot vermindering van agressie bij jongeren.

Samen met studenten en werkveld

Onderzoek doet het lectoraat niet alleen. Bedrijven, instellingen, overheden én studenten werken mee. Onze missie is om samen met docenten, werkveld en studenten innovatiemethoden te ontwikkelen en onderzoeken. Met als doel: het verbeteren van de positie van de kwetsbare mens in de maatschappij. Het lectoraat werkt ook samen met onder andere: het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Justitie, gemeenten, regionale en nationale instellingen in de ouderen-, jeugd-, gehandicapten-, thuiszorg en geestelijke gezondheidszorg, samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs in Friesland, European Consortium Arts Therapies Educations, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht en Tilburg University.

Team

De lector, het hoofd van de kenniskring, is Dr. Marinus Spreen. Het lectoraat bestaat verder uit docenten van de opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Creatieve Therapie aan NHL Stenden en professionals uit het werkveld. De leden van de kenniskring werken aan verschillende onderzoeken en projecten.

Contact

NHL Stenden Hogeschool
Onderzoeksgroep Zorg & Welzijn
Postbus 1298

Rengerslaan 8
8900 CG Leeuwarden

E: trienke.wolters@nhlstenden.com
T: 06-53710217

Office Manager ESR/Bureau Academisering: Sonja Schuil

E: sonja.schuil@nhlstenden.com
T: 06 19 28 13 29