Sociale Benadering van Dementie

Er is weinig bekend over wat dementie met je leven doet op sociaal en psychologisch gebied. Er verandert iets in jou of je naaste: hoe ga je daarmee om? En hoe verandert het je relaties? De omgeving gaat anders naar je kijken. Mensen praten óver je, niet meer mét je. Wat doet dat met je en hoe zorg je dat dit verandert? Leven met de ziekte, in plaats van (alleen maar) strijden tegen de ziekte; dat is de benadering die het lectoraat voor ogen heeft.

Omdat bij het implementeren van nieuwe initiatieven, de beperkingen van de bestaande ‘systeemwereld’  de kop op steken, bestaat het lectoraat Sociale Benadering uit twee lijnen; 1. ontwikkeling en toepassing van een sociale benadering bij mensen met dementie en hun omgeving en 2. vernieuwing van de ‘systeemkant’; herinrichting van het huidige zorgsysteem en ontschotting van de financiering ervan. De kosten gaan in de dementiezorg immers voor de baten uit (bijvoorbeeld door te investeren in goede thuiszorg wordt geld bespaard in verzorgings- en verpleeghuizen).

Publicaties

Overzicht van alle publicaties lectoraat Sociale Benadering van Dementie.

Het lectoraat werkt aan verschillende pilots, waarbij concrete toepassingen van de Sociale Benadering Dementie worden ontwikkeld. In samenwerking met externe partners draaien studenten van NHL Stenden mee in pilots met interventies, die het leven met dementie beter mogelijk moeten maken – ook voor mantelzorgers. Zo werken studenten SPH mee aan een pilot, geïnspireerd op de Franse filmhit ‘Intouchables’. Hierbij geven zij psychologische en sociale ondersteuning aan mensen met dementie én hun naasten, vooral in de periode vlak na de diagnose. De dienst is een mix tussen een oppascentrale en buddysysteem, waarbij niet het strijden tegen de ziekte, maar kwaliteit van leven voorop staat. De studenten bieden mensen thuis gezelschap en hulp bij praktische zaken, maar ook sociale en psychologische ondersteuning.

Samenwerking werkveld

Anne-Mei The neemt als lector de toepassing van de sociale benadering voor haar rekening. Roelof Jonkers, bestuurder van de KwadrantGroep (moeder van o.a. zorgorganisaties De Friese Wouden, Palet en Pasana Ouderenzorg), houdt zich bezig met innovatie in organisatie en financiering van de zorg. De KwadrantGroep onderhoudt al jaren banden met NHL Stenden Hogeschool om zo opleiding en praktijk in de zorg met elkaar te verbinden.

Relatie met onderwijs

Ook docenten en studenten van NHL Stenden Hogeschool zijn nauw betrokken bij ons onderzoek. Het lectoraat Sociale Benadering Dementie is onderdeel van de School of Social Work and Arts Therapies. We werken mee aan de vernieuwing van het onderwijs, door onder andere onderwerpen in te brengen in het onderwijsprogramma, zoals bijvoorbeeld het aanleveren van casussen voor Probleem Gestuurd Onderwijs. Ook zijn we betrokken bij opdrachten die studenten uitvoeren. Volg je de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening of Creatieve Therapie en ben je geïnteresseerd in de sociale benadering van dementie? Dan kun je een belangrijke bijdrage leveren aan ons onderzoek en via praktijkopdrachten meewerken. 

Leerbedrijf Sociale Benadering van Dementie: Kammeraat

In september is het onderzoeks- en werkatelier Sociale Benadering Dementie Kammeraat gestart. Onder leiding van docent Karen Sikkel dragen SPH studenten zorg voor de ondersteuning van dementerende ouderen en hun mantelzorgers. Hierbij wordt samengewerkt met studenten van de opleidingen Creatieve Therapie, Media & Entertainment Management en Human Resource Management, Het atelier is een samenwerking tussen het bedrijf van lector Anne-Mei The en NHL Stenden Hogeschool en is gehuisvest bij NHL Stenden in de ruimte beneden voor het Stiltecentrum.  

Bekijk de folder van het leerbedrijf Kammeraat

Team

De lector, het hoofd van de kenniskring, is Anne-Mei The. De kenniskring bestaat verder uit docenten van NHL Stenden Hogeschool en mensen uit het werkveld, van de zorginstelling waarmee het lectoraat samenwerkt. De kenniskring is nog in oprichting.

Contact

NHL Stenden Hogeschool
Onderzoeksgroep Zorg & Welzijn
Postbus 1298
Rengerslaan 8-10
8900 CG Leeuwarden
Secretariaat trienke.wolters@stenden.com 

Office Manager ESR/Bureau Academisering: Sonja Schuil
E: sonja.schuil@stenden.com
T: 06 19 28 13 29

Teamleden