Onderzoek naar de impact van corona

Lector Jolanda Tuinstra en docent-onderzoeker Ina Holtrop onderzochten samen met experts van onder andere kennisinstituut Movisie wat de gevolgen van de pandemie zijn op de sociale kwaliteit van het dagelijks leven. Daarover verscheen de publicatie ‘Hoopvol en kwetsbaar. Omzien naar elkaar in tijden van corona’.

De onderzoekers keken naar de impact van het coronavirus op de sociale en mentale aspecten van gezondheid. Dit deden ze vanuit de vier condities van sociale kwaliteit: sociaaleconomische zekerheid, sociale inclusie, sociale cohesie en sociale empowerment. In de publicatie delen ze ook inzichten om de sociale kwaliteit te versterken in tijden van de pandemie. 

Wake-up call

Volgens de onderzoekers laat de coronacrisis zien dat de gehele samenleving kwetsbaar is. De sociale kwaliteit staat serieus onder druk. Dat vereist meer dan maatregelen die inkomensondersteuning bieden, maar ook nadrukkelijk aandacht voor de sociale verbanden en redzaamheid van mensen. Het sociaal werk is daar onmisbaar in.

De coronapandemie is daarom een wake-up call voor professionals en beleidsmakers om de collectieve dimensie in het sociaal werk te omarmen en niet langer te verwaarlozen. Te veel lag de afgelopen tijd de nadruk op individuele hulpverlening, ten koste van het leggen van verbindingen, van het aanbrengen van cement tussen mensen.

De cruciale rol van het opbouwwerk - of het nu gedaan wordt door een ‘gebiedsmakelaar’ of ‘buurtcoördinator’ - is daardoor weer aangetoond. We staan niet met lege handen tegenover de coronacrisis. De actie- of aangrijpingspunten per conditie versterken elkaar en kunnen helpen de gevolgen van de crisis op te vangen.

De publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met Movisie, Werkplaatsen Sociaal Domein en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Bekijk de publicatie

2.57 MB (.PDF)

Lees het interview met Jolanda Tuinstra in de Leeuwarder Courant

224.29 KB (.PDF)