Afbeelding
Datum/tijd
Looptijd

2019-2021

Afbeelding
Credits
Afbeelding
download-icon-zwart
Website
Afbeelding
telefoon-icon-zwart
Projectleider

Annelies Rietdijk

Afbeelding
Taal
Projectpartners

Gemeente Leeuwarden (penvoerder)

Fryske Marren

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Noardwest Fryslân (samenwerkingsverband van Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke)

Hoe kun je jongeren die langdurig thuis zitten beter begeleiden op hun route naar school en/of werk? Dat is de vraag die centraal staat binnen het project PIANO. Samen met diverse consulenten in Friesland ontwikkelen we in een leernetwerk, een gezamenlijke professionele werkwijze om jongeren met een uitkering vanuit de Participatiewet te begeleiden richting school en/of werk.

De jongeren hebben zelf ook een actieve rol in het vormgeven van prototypes van de werkwijze. Het resultaat wordt een werkwijze met daaraan gekoppeld een soort gereedschapskist met trajecten, kennis en aandachtspunten waarmee je jongeren in beweging kunt krijgen. De werkwijze bevat elementen die essentieel zijn om in te zetten en de gereedschapskist bevat elementen die je afhankelijk van de jongere en de situatie waar hij/zij in zit, inzet. Hierbij gaat het om maatwerk.