Projectleider: Bart de Jager
Projectpartners: Gemeente Leeuwarden, Gemeente Heerenveen, Gemeente Ooststellingwerf, Gemeente Achtkarspelen, Gemeente Tytsjerksteradiel, Súdwest-Fryslân, GGD Fryslân, diverse zorg- en welzijnsorganisaties.

Werkplaats Sociaal Domein Friesland (WSDF) maakt deel uit van een netwerk van 15 landelijke werkplaatsen. Dit netwerk ondersteunt gemeenten, burgers, vrijwilligers en zorg- en welzijnsorganisaties bij de vele veranderingen binnen het sociale domein. Dit gebeurt onder meer via praktijkgericht onderzoek, maar ook door nieuwe methoden te ontwikkelen om hulp en zorg op maat te leveren, afstanden te overbruggen en burgerparticipatie te versterken.

WSD Friesland valt onder het lectoraat Sociale Kwaliteit van NHL Stenden Hogeschool en maakt daarbij gebruik van de kennis en vaardigheden van zowel onderzoekers, docenten als studenten. Zij werken vanuit verschillende invalshoeken en studierichtingen samen met het werkveld aan het oplossen van praktijkvraagstukken binnen de multidisciplinaire Ateliers Sociaal Domein. Door lokaal samen te werken in deze ateliers draagt de werkplaats bij aan het ontwikkelen van lerende praktijken.

Samenwerking versnellen

Uit studies blijkt dat de transformaties in het sociaal domein een lange adem vergen. Niet alleen vanwege de nieuwe visie en aanpak, maar ook omdat veel partijen nauw(er) moeten samenwerken. De gemeenten vervullen daarin een belangrijke spilfunctie. Soms als opdrachtgever, maar vooral ook als gespreks- en samenwerkingspartner. Ook van burgers. WSD Friesland helpt de samenwerking vorm te geven en te versnellen.

Klik hier voor meer informatie over de ateliers. 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met subsidie van het Ministerie van VWS.