Werkplaats Sociaal Domein Friesland

Looptijd: 2020-2022

Website Werkplaatsen Sociaal Domeinwerkplaatsensociaaldomein.nl
Website Werkplaats Sociaal Domein Frieslandwsdfriesland.nl en presentaties.wsdfriesland.nl
Projectleider: Bart de Jager
 

Projectpartners

  • Gemeente Leeuwarden
  • Gemeente Heerenveen
  • Gemeente Ooststellingwerf
  • Gemeente Achtkarspelen
  • Gemeente Tytsjerksteradiel
  • Gemeente Súdwest-Fryslân
  • GGD Fryslân
  • Diverse zorg- en welzijnsorganisaties

Publicatie

Alderliesten, J., Repetur, L., Ham, M., Tuinstra, J., Verharen, L. (2021). Hoopvol en kwetsbaar. Omzien naar elkaar in tijden van corona. Movisie. Naar publicatie

Werkplaats Sociaal Domein Friesland (WSDF) maakt deel uit van een netwerk van 15 landelijke werkplaatsen dat gemeenten, burgers, vrijwilligers en zorg- en welzijnsorganisaties ondersteunt bij de vele veranderingen in het sociale domein. Dit gebeurt onder meer via praktijkgericht onderzoek, maar ook door nieuwe methoden te ontwikkelen om hulp en zorg op maat te leveren, afstanden te overbruggen en burgerparticipatie te versterken.

WSD Friesland valt onder het lectoraat Sociale Kwaliteit van NHL Stenden Hogeschool en maakt daarbij gebruik van de kennis en vaardigheden van zowel onderzoekers, docenten als studenten. Zij werken vanuit verschillende invalshoeken en studierichtingen samen met het werkveld aan het oplossen van praktijkvraagstukken binnen de multidisciplinaire Ateliers Sociaal Domein. Door lokaal samen te werken in deze ateliers draagt de werkplaats bij aan het ontwikkelen van lerende praktijken.

In de Ateliers Sociaal Domein werken studenten vanuit verschillende opleidingen, onderzoekers, docenten en vertegenwoordigers van gemeenten en welzijnsorganisaties samen aan het oplossen van lokale praktijkvraagstukken. Op dit moment zijn er zes ateliers Sociaal Domein, verspreid over de provincie, in de gemeente Leeuwarden, Heerenveen, Ooststellingwerf, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en Súdwest-Fryslân. Daarnaast is er een atelier Sociaal Domein in samenwerking met GGD Fryslân.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met subsidie van het Ministerie van VWS.

werkplaats