Tjitske Holtrop (MscN)

Om haar opleiding Verpleegkunde af te maken verruilde Tjitske Holtrop de Verenigde Staten voor Leeuwarden. Na het behalen van haar diploma leerde ze op verschillende afdelingen de kneepjes van het vak. Inmiddels richt ze zich als verpleegkundig onderzoeker op het ontwikkelen en toepassen van verpleegkundig leiderschap. “Een fascinerend thema dat op alle lagen van een organisatie van toepassing is. Want leiderschap is niet alleen voor managers.”

Dat je moet klimmen om hoger te komen weet Tjitske als geen ander. “‘Met mijn diploma Verpleegkunde op zak werd ik aangenomen als verpleegkundige in Het Martini Ziekenhuis in Groningen. Op de verschillende afdelingen leerde ik het vakgebied pas echt kennen. Na achttien jaar was het tijd voor een volgende stap, ik startte als verpleegkundig longconsultent in het Medisch Centrum Leeuwarden. Tegelijkertijd studeerde ik in de avonduren voor mijn Master Klinisiche gezondheidswetenschappen. Tijdens mijn loopbaan kwam ik erachter dat veel verpleegkundigen met dezelfde vraag worstelen; ‘”hoe kan ik goede zorg leveren met de beschikbare middelen?”’

‘ Krachtige verpleegkundigen voor een gezonde toekomst’

Uitgelicht project

Kiezen voor Beter

Hoe kunnen verpleegkundigen worden ondersteund bij het tonen van leiderschapsgedrag en in samenspraak met patiënten keuzes maken in het wel of niet-verrichten van verpleegkundige zorg ter preventie van (ziekenhuis)complicaties?

Verpleegkundig leiderschap

Zorgvragers zijn gebaat bij professionals die met hen meedenken en vooruit kunnen denken op basis van hun deskundigheid en ervaring. Professionals die juist in het dagelijkse handelen én samenwerken leiderschap tonen. Tjitske: “‘Wat mij fascineert aan het thema leiderschap is dat het op alle lagen van een organisatie van toeppassing is. Het is niet, zoals veel mensen denken, alleen voor managers. Iedere verpleegkundige kan zich hierin ontwikkelen en er zijn of haar voordeel mee doen. Ik probeeer dan ook altijd mijn eigen positie te gebruiken om op een constructieve manier invloed uit te oefenen. Successen, hoe klein ook, mogen wat mij betreft gevierd worden.”’

Van de plank

Het mooie aan praktijkonderzoek; “‘dat de uitkomsten niet op de plank blijven liggen maar juist van de plank afkomen. Dit komt omdat de onderzoeksvraag vaak direct uit het werkveld komt, wat ervoor zorgt dat de uitkomsten meteen toegepast worden. Denk aan vervolgstappen in het ontwikkelproces en implementatie. Het thema leiderschap sluit daarnaast perfect aan bij de proeftuinen in de noordelijke ziekenhuizen, waarbij geëexperimenteerd wordt met regieverpleegkundigen. Zo komen onderwijs, onderzoek en het werkveld prachtig samen.”’