Tom Drukker

Tom Drukker zet zich op verschillende manieren in voor het verbinden van onderzoek en onderwijs om weloverwogen keuzes te kunnen maken bij onderwijsontwikkelingen. Enerzijds betekent dat het gebruik maken van onderzoeksbevindingen in het onderwijs (evidence informed) en anderzijds het stimuleren van onderzoek dat aansluit op vragen vanuit de onderwijspraktijk. Hij doet dit in de rol als projectleider van de onderzoeksagenda van Openbaar Onderwijs Groningen, waar hij vorm geeft aan het stimuleren van een onderzoekscultuur op de scholen, maar ook in zijn eigen praktijk als leraar maatschappijleer en –wetenschappen en docent-onderzoeker op het Harens Lyceum. Daarnaast is hij verbonden aan de Scholierenacademie van de RUG, waar hij projecten ontwikkelt voor het versterken van de aansluiting tussen voortgezet en wetenschappelijk onderwijs. Hij heeft met name belangstelling voor het lectoraat Vitale Vakdidactiek, omdat het bij vakdidactiek bij uitstek draait om het snijvlak van onderzoek en onderwijs: hoe organiseren we het leren van leerlingen zo goed mogelijk? Hij hoopt de opgedane inzichten in zijn eigen onderwijs toe te kunnen passen en met zijn onderwijservaring bij te kunnen dragen aan betekenisvol onderzoek.