Interreg Project Vital Regions

Hoe houd je een regio waar steeds meer ouderen wonen en jongeren wegtrekken tóch vitaal? Het is de hoofdvraag waar onderzoekers van het project Vital Regions zich binnen het programma InterReg VA Deutschland-Nederland over buigen. De naam van het programma verklapt al dat het een interregionale samenwerking betreft tussen diverse hogescholen en MKB-bedrijven. "Een vitale regio kent geen grenzen", knikt projectleider Piet Alberts.

Gezond ouder worden, langer zelfstandig thuis blijven wonen, vergrijzing en ontgroening: het zijn thema's die ons steeds vaker bezighouden. We zien in Noord-Nederland en Noord West-Duitsland de jongeren wegtrekken en de ouderen blijven waardoor er een krimp ontstaat in deze regio’s. Hierdoor komt het voorzieningenniveau onder druk te staan; onder anderen op het gebied van de gezondheidszorg. Er wordt in toenemende mate beroep gedaan op de zelfredzaamheid van bewoners en informele zorg. Doel van het InterReg VA-project is om deze vraagstukken om te zetten in concrete product- en procesinnovaties om de regio vitaal te houden. Centraal in het project staat de praktische aanpak. We ontwikkelen en testen nieuwe producten, om ze vervolgens in de markt te zetten. Van een fitnessbed tot het mollenspel.

Het INTERREG project Vital Regions is opgestart met 14 ondernemers en 4 hogescholen uit de grensregio Nederland en Duitsland waarbij in 7 arbeidspakketten nieuwe producten op het gebied van zorg en technologie zijn ontwikkeld, getest en op de markt zijn gebracht. Het project biedt het regionale MKB de unieke mogelijkheid productinnovaties in real-life pilots te testen om op deze manier te laatste ontwikkelingsstappen te kunnen zetten en gedegen business cases voor de daadwerkelijke markt introductie te kunnen ontwikkelen.

Factsheet InterReg project Vital Regions

563.74 KB (.PDF)

E-health innovaties doorontwikkelen en op de markt brengen

Het project’ Vital Regions’ richt zich op versterken van de eHealth sector in de grensregio middels het realiseren van “Vitale, belevingsrijke, zelfredzame dorpsgemeenschappen”. Deze Vitale, belevingsrijke, zelfredzame dorpsgemeenschappen bieden het regionale MKB de unieke mogelijkheid product innovaties in real-life pilots te testen om op deze manier te laatste ontwikkelingsstappen te kunnen zetten en gedegen business cases voor de daadwerkelijke markt introductie te kunnen ontwikkelen. Onderzoek door de HBO opleidingen spelen hierbij een belangrijke rol.

Interregionale samenwerking van hogescholen en ondernemers

Het project is uitgevoerd door 14 mkb partners en 4 hogescholen (NHL Stenden, Hanze hogeschool, Jade Hogeschool Oldenburg en Hochschüle Osnabrück. Alle projecten worden zoveel mogelijk uitgevoerd door studenten van verschillende disciplines. Binnen NHL Stenden zijn o.a. betrokken geweest het lectoraat Digitale innovatie in Zorg en Welzijn, de opleiding Built Environment met minoren bouwtechniek en stedenbouw, de minor minor Art & Copy en de master Design Driven Innovation met het onderdeel Business Model Innovation.

Resultaten en innovaties

In het project hebben verschillende groepen studenten onderzoek verricht met de ondernemers en bij zorginstellingen, dit mede afhankelijk van de werkpakketten. Nieuwe producten zijn ontwikkeld, getest en op de markt gezet waarbij studenten van NHLStenden een grote bijdrage hebben geleverd. Nieuwe internationale netwerken en samenwerkingsverbanden zijn ontstaan waarmee in de toekomst nieuwe activiteiten zullen worden ontwikkeld. Veel geïnteresseerden zoals professionals in de zorg, ouderen- en zorgorganisaties, gemeenten en ook bewoners die de zorginnovaties hebben getest, hebben kennis kunnen nemen van de mogelijkheden van allerlei nieuwe technische ontwikkelingen op het gebied van domotica en huisautomatisering.

Publicatie Vital Regions

6.81 MB (.PDF)