Resultaten en Innovaties INTERREG Vital Regions

Het Interregproject Vital Regions heeft nieuwe producten en nieuwe inzichten opgeleverd die het voor ouderen mogelijk maken langer thuis te kunnen blijven wonen. Het project is in juni 2021 afgesloten. Gedurende het project zijn nieuwe initiatieven en ideeën naar voren gebracht en is een internatioaal netwerk van onderwijsinstellingen, overheden en ondernemers ontstaan waarmee in de nabije toekomst aan nieuwe projecten wordt gewerkt op het gebied van Technologie en Zorg. Beweging en Artificial Intelligence vormen de basis voor de nieuwe projecten.

agile

Agile met Robotcoach NAO

NAO, de therapie-assistent of ook wel robotcoach genoemd, bestond al en was bedoeld om met name fysiotherapeuten te ondersteunen bij bewegingstherapieën voor ouderen. Fysiotherapeuten vonden NAO echter niet goed aansluiten op hun praktijk. Praktijkgericht onderzoek door middel van het testen met prototypes en mét feedback van therapeuten zorgden voor effectieve doorontwikkeling van NAO. Een nieuw onderzoek met verbeterde en grotere robot Pepper met touchscreen wordt nu uitgevoerd door de Jade Hogeschool.

mollenspel

Mollenspel

Het Mollenspel is een stand alone arcadespel waarbij je een molletje met je voeten in de grond probeert te trappen. Het Mollenspel is een reactieve zorginnovatie die ouderen veel plezier brengt, een beroep doet op hun competitiviteit en beweging stimuleert. Het spel richt zich op valpreventie en het beleven van leuke momenten met je naasten! Het Mollenspel is ontwikkeld in samenwerking met het bedrijf SkerpFit uit Tytsjerk. SkerpFit is één van de 18 partners binnen het INTERREG Vital Regions project met wie het spel is uitontwikkeld, getest en op de markt gebracht. Samen met NHL Stenden is gewerkt aan een goede handleiding. Ook zijn contacten gelegd in Duitsland voor om het product daar op de markt te brengen.

8D games

8D games

Het idee van een wandelapp voor dementerende ouderen om fysieke beweging te koppelen aan visuele herinneringen, is doorontwikkeld in samenwerking met het lectoraat Digitale Innovatie in Zorg & Welzijn. Beelden uit de realiteit worden aangevuld met animaties. Zo kun je middels AR virtueel objecten toevoegen die inmiddels zijn verdwenen. In feite borduurt de app van 8D Games voort op het fotoalbum, maar dan met de directe beleving en beweging. De game is gereed en kan op de markt gebracht worden. Uit onderzoek van NHLStenden bleek dat er nog optimalisaties mogelijk waren na de eerste oplevering.

autonoom-woonverblijf

Het autonome woonverblijf

Op verschillende locaties in Duitsland en Nederland zijn modelwoningen omgebouwd tot domoticahuizen waar toekomstige bewoners kennis kunnen maken met technische mogelijkheden die het langer zelfstandig wonen mogelijk maken. Uit onderzoek door studenten van Hochschule Osnabrück voor de modelwoning in Vrees bleek dat het erg belangrijk is om te kijken naar wat de bewoner nodig heeft en welke digitale vaardigheden hij/zij bezit. De modelwoning in Gieten is door zowel ouderen als jongeren die op zoek waren naar domotica toepassingen voor hun ouders bezocht. De woning wordt nu gebruikt als wisselwoning waardoor wijkbewoners direct kennis kunnen maken met domotica. Er is een Bed & Breakfast met domotica in Zeijen in ontwikkeling. En er waren twee bestaande modelwoningen in Rhede die nu worden vervangen door nieuwe modelwoningen met de nieuwste domotica. Op Park Sandur worden twee woningen omgebouwd met domotica voor mindervaliden.

smartbed

SmArt Bed

Het SmartBed heeft als doel om patiënten die aan bed gekluisterd zijn te voorzien van tools die het leven in en aan bed veraangenamen. Het gaat dan met name om sensoren die aan het bed worden toegevoegd, maar het SmartBed biedt ook een stuk entertainment. Studenten van het Alfacollege hebben door de techniek van een elektrische rolstoel te combineren met een verstelbaar bed, een zelfrijdend bed ontwikkeld dat vanuit een slaapkamer de tuin in kan rijden. In de Health Hub in Roden staat een prototype van het SmArt fitness bed. Dit is een bed waarin je liggend toch allerlei lichamelijke oefeningen kunt doen.’ Mbo studenten maken gebruik van de bedden in hun opleiding.

show_to_do_room

Show to do Room

Een Show to do Room is een mobiele container die verplaatsbaar is dus op meerdere plekken als testlocatie kan worden ingezet. Met een Show to do Room kan niet alleen direct onderzoek worden verricht met de doelgroep, de doelgroep maakt in de Show to do Room ook zelf direct kennis met technische mogelijkheden die hun leven langer comfortabel en veilig maakt. De Show to do Room heeft op drie verschillende plekken in Emsland gestaan. In Duitsland is een mobile Show to do Room gemaakt met een cluster van ondernemers welke in Papenburg en Meppen is getoond. De Show to do Room in Gieten is verplaatst naar de Health Hub in Roden. Hier worden nu verschillende domotica producten getoond aan bezoekers en wordt nauw samengewerkt met het mbo en hbo om studenten kennis te laten maken met domotica.

Digitaal Platform Interreg Vital Regions

Digitaal Platform

Hoe kunnen informatietechnologie en digitale platforms ouderen helpen langer zelfstandig te laten wonen? Langs deze brede onderzoeksvraag zijn verschillende bestaande en nieuwe online platforms ontwikkeld. Partner IT Emsland heeft het bestaande platform wehelpen.nl opgezet in Duitsland. Op het online platform WeHelpen kunnen vrijwilligers hulpaanbod online zetten of actief een hulpvraag plaatsen. WeHelpen is samengegaan met WijZelf en heeft verschillende Apps ontwikkeld voor hulp op afstand door vrijwilligers. Dit heeft door corona een enorme vlucht gekregen waardoor extra “Corona” modules zijn toegevoegd.

De Healthcoin is een munt voor gezondheid om werknemers te stimuleren gezonder te leven. Met de Healthcoinapp kun je Healthcoins sparen. Partner Healthcoin heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt en wordt nu door zorgverzekeraar “De Friesland” en Arboned gebruikt om het personeel fit te houden. Ook zijn er contacten gelegd met mbo en hbo-instellingen om de Healthcoin te implementeren voor studenten en personeel.