Afbeelding
Weerbaarheid

Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben – meer dan anderen – kans om gedragsproblemen te ontwikkelen, slachtoffer te worden van misbruik of verslaafd te raken. Ze hebben vaak weinig zelfvertrouwen, zijn gemakkelijk te beïnvloeden en hebben moeite met het stellen van grenzen. Hoe kunnen deze mensen weerbaarder gemaakt worden?

Het lectoraat 'Weerbaarheid bij mensen met een licht verstandelijke beperking' doet onderzoek dat als doel heeft om de weerbaarheid van deze kwetsbare doelgroep vooruit te helpen. Zo zijn ze op zoek naar antwoorden op vragen als: Welke zorg en hulp hebben ze nodig? Wat is het effect van de inzet van weerbaarheidsprogramma's?

Naast onderzoek doen, ontwikkelt het lectoraat ook nieuwe zorg- en scholingsprogramma's. De uitgangspunten zijn: het voorkomen van problemen door zo vroeg mogelijk in te grijpen en het sociale netwerk van de cliënt (familie, partner, werk of school) intensief bij de zorg betrekken.

Meer weten? Bekijk ook de Evaluatie van het Lectoraat Weerbaarheid

Publicaties

  • Nicolay, P.G.T. (2003). Het bevorderen van begrijpend lezen bij mensen met een verstandelijke handicap (Academisch Proefschrift, Rijksuniversiteit Groningen) Groningen: Kinderstudies.
  • Nicolay, P.G.T., Nakken, H. & Bos, K.P. van den. (2008). Begrijpend lezen voor mensen met een verstandelijke handicap. Rotterdam: Lemniscaat
  • Fonteine, H., Heide van der, N. & Nicolay, P.G.T.. Vital Regions. In M. Coenders, J. Metselaar & J. Thijssen (Eds). Vital Regions, samen bundelen vanuit praktijkgericht onderzoek. Delft: Eburon
  • Heide van der, N & Knoester, F. Een normatief kader voor het gebruik van Social Media.
  • Vries de, M. (2018). Social Media. Stenden/NHL: Eindscriptie
  • Alberts, Ab. & Fonteine, H. (2018). Verhuizen is een leermoment. Intern vakblad Talant
  • Nicolay, P.G.T. (2018). Licht verstandelijk beperkt en het aangaan van relaties. Groningen: Glossy Zedenpolitie
  • Scholten, Y. (2017). Aandacht voor weerbaarheid bij de zoektocht naar werk bij mensen met een licht verstandelijke beperking. NHL/Stenden: Eindscriptie

Projecten

Het lectoraat werkt aan verschillende projecten over onder meer agressie, seksueel misbruik en social media-gebruik bij mensen met een licht verstandelijke beperking. We onderzoeken welke begeleiding cliënten nodig hebben op het gebied vanscholing, werk en dagbesteding, zelfverzorging, omgaan met geld en sociale vaardigheden. Ook meten we de effecten van zorgprogramma's. Hiervoor gebruiken we de Systemische N=1 methode: een effectmeting ontwikkeld door het lectoraat Social Work & Arts Therapies van NHL Stenden Hogeschool.

Samenwerking werkveld

We werken samen met zeven zorginstellingen uit Groningen en Drenthe: Cosis, De Zijlen, Vanboeijen, De Trans, Humanitas DMH, Koninklijke Kentalis en Phusis/Flinq. Zij leveren input voor ons onderzoek en werken mee aan het opzetten en beoordelen van zorgprogramma's.

Relatie met onderwijs

Ook docenten en studenten van NHL Stenden Hogeschool zijn nauw betrokken bij ons onderzoek. Het lectoraat 'Weerbaarheid bij mensen met een verstandelijke beperking' is onderdeel van de School of Social Work and Arts Therapies. We werken mee aan de vernieuwing van het onderwijs, bijvoorbeeld door de onderwerpen preventie en systeemgericht werken (de relaties van de cliënt betrekken bij de hulpverlening) in te brengen in het onderwijsprogramma. Ook hebben we de minor Trauma en Agressie ontwikkeld en leveren we casussen aan voor Probleem Gestuurd Onderwijs.

Volg je de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening en ben je geïnteresseerd in de weerbaarheidsproblematiek? Dan kun je een belangrijke bijdrage leveren aan ons onderzoek en via praktijkopdrachten meewerken aan de opzet, uitvoer en evaluatie van zorg- en scholingsprogramma's.

Team Kenniskring

De lector, het hoofd van de kenniskring, is Dr. Piet Geert Nicolay. De kenniskring bestaat verder uit docenten van NHL Stenden Hogeschool en mensen uit het werkveld, van de zorginstellingen waarmee het lectoraat samenwerkt. De kenniskring is nog in oprichting.

De lector

Piet Geert Nicolay begon zijn loopbaan als onderwijzer in het basisonderwijs. In 1983 stapte hij over naar de verstandelijk gehandicaptensector. Hij werkte als begeleider, beleidsmedewerker, gedragswetenschapper en manager bij de zorginstelling NOVO in Groningen. In 2003 promoveerde Nicolay als doctor in de psychologie, educatie en sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Hij is sinds 2014 lector van het lectoraat 'Weerbaarheid bij mensen met een licht verstandelijke beperking'.

Nieuwsbrief

Inauguration speech

Nicolay is eind 2014 aangesteld als lector. Bij zijn inauguratie op 3 juni 2015 hield Nicolay een inauguration speech.

Contact

NHL Stenden Hogeschool
Onderzoeksgroep Zorg & Welzijn
Postbus 1298

Rengerslaan 8
8900 CG Leeuwarden

E: elles.kooij@nhlstenden.com
T: 06-53710217

Office Manager ESR/Bureau Academisering: Sonja Schuil
E: sonja.schuil@nhlstenden.com
T: 06 19 28 13 29

Teamleden