Afbeelding
Weerbaarheid

Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben - meer dan anderen
- kans om gedragsproblemen te ontwikkelen of verslaafd te raken en
hebben meer moeite met het behouden van hun baan. Ze hebben vaak weinig
zelfvertrouwen, zijn gemakkelijk te beïnvloeden en vinden het lastig om
grenzen aan te geven. Hierdoor is het voor hen lastiger mee te draaien
in de maatschappij. Hoe kunnen deze mensen weerbaarder gemaakt worden? 

Het lectoraat ‘Weerbaarheid bij mensen met een licht verstandelijke beperking’ doet onderzoek met als doel het versterken van de weerbaarheid van deze doelgroep zodat zij onder andere meer kansen hebben op de arbeidsmarkt. Belangrijk uitgangspunt hierbij is het verruimen van de mogelijkheden door het sociale netwerk van de cliënt (familie, partner, werk of school) zo vroeg mogelijk intensief bij de zorg te betrekken. Het lectoraat sluit aan bij de Sustainable Development Goal (SDG) "Goede gezondheid en welzijn".

In de zoektocht naar verruiming van de mogelijkheden van deze populatie in het arbeidsproces staat designed based onderzoek centraal. Dit betekent dat studenten praktijkgerichte deelonderzoeken doen die prototypes opleveren. Deze prototypes worden steeds doorontwikkeld om tot een verbetering van de kwaliteit te komen. Voorbeelden hiervan zijn de kenniswaaier, websites voor LVB’ers en arbeidsinteressefilmpjes. In de projecten zal hier verder op ingegaan worden. Op 1 juli 2023 worden de uiteindelijke eindproducten opgeleverd.

Naast het doen van onderzoek heeft het lectoraat ook een nieuw zorg- en scholingsprogramma ontwikkeld. Deze wordt aangeboden in de minor LVB en kan als in company training worden ingezet.

Werkveld

Centraal binnen het lectoraat Weerbaarheid staat het uitvoeren van onderzoek voor mensen met een licht verstandelijke beperking binnen zorgorganisatie Cosis. Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven. Cosis is financier van het lectoraat. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de kennis en onderzoeksmogelijkheden van andere zorginstellingen, welzijnsorganisaties, studenten van andere hogescholen, zorgorganisaties, vrijwilligersorganisaties en cliënten.

Onderzoek

De projecten van het lectoraat vinden plaats in het werkveld en worden onder verantwoordelijkheid van de lector uitgevoerd samen met een collega docent/gedragswetenschapper en studenten. Studenten krijgen binnen het lectoraat de mogelijkheid om kennis te maken met de doelgroep en met het uitvoeren van innovatieve projecten en onderzoek.

Binnen alle projecten in het werkveld ligt de nadruk steeds op een ontwerpgerichte benadering: hoe kunnen we samen met cliënten, professionals en werkgevers op een innovatieve wijze de zorg en ondersteuning verbeteren?

Afbeelding
ad-service-welzijn-en-zorg-vt-lwd-emmen

Projecten en onderzoeksopdrachten

Team

Het team binnen het lectoraat Weerbaarheid bestaat uit twee personen, Haitske Dijkstra en Piet Geert Nicolay, met incidenteel een bijdrage van gastdocenten van NHL Stenden Hogeschool.

Piet Geert Nicolay is naast lector ook als docent verbonden aan NHL Stenden Hogeschool. Daarnaast is hij gedragswetenschapper bij Cosis, een zorgorganisatie in Groningen en Drenthe.

Collega Haitske Dijkstra is eveneens verbonden als docent Social Work en AD Service, Zorg en Welzijn aan NHL Stenden Hogeschool. Daarnaast is ze gedragswetenschapper binnen Stichting de Kern, een zorgorganisatie in Friesland.

Publicaties

 • Alberts, Ab. & Fonteine, H. (2018). Verhuizen is een leermoment. Intern vakblad Talant.
 • Fonteine, H., Heide van der, N. & Nicolay, P.G.T.. Vital Regions. In M. Coenders, J. Metselaar & J. Thijssen (Eds). Vital Regions, samen bundelen vanuit praktijkgericht onderzoek. Delft: Eburon.
 • Groen, N. (2019): Kenniswaaier LVB wat moet je ermee. NHLStenden: Eindscriptie.
 • Heide van der, N & Knoester, F. (2017). Een normatief kader voor het gebruik van Social Media. Tussenrapportage Stenden Leeuwarden.
 • Knoors, M. (2020). Uitdagingen in de arbeidsparticipatie. Een onderzoek naar het gedrag van mensen met een licht verstandelijke beperking: NHLStenden: Eindscriptie.
 • Nauta, A.A. (2020). Virtual Reality als sleutel in arbeidsparticipatie van mensen met een licht verstandelijke beperking. NHLStenden: Eindscriptie.
 • Nicolay, P.G.T. (2003). Het bevorderen van begrijpend lezen bij mensen met een verstandelijke handicap (Academisch Proefschrift, Rijksuniversiteit Groningen) Groningen: Kinderstudies.
 • Nicolay, P.G.T. (2018). Licht verstandelijk beperkt en het aangaan van relaties. Groningen: Glossy Zedenpolitie.
 • Nicolay, P.G.T. (2020). Hoe succesvol is een participatiebaan. Rotterdam: Uitgeverij Sozio, september 2020.
 • Nicolay, P.G.T., Boersma, M. & Landman, E. (2019). Duurzame arbeidsrelaties van mensen met een arbeidsbeperking. Lectoraat Weerbaarheid. Leeuwarden: NHLStenden.
 • Nicolay, P.G.T. & Boersma, M. (2021) Duurzame arbeidsrelaties
 • van mensen met een arbeidsbeperking. Vervolgonderzoek
 • Lectoraat Weerbaarheid : NHLStenden.
 • Nicolay, P.G.T., Nakken, H. & Bos, K.P. van den. (2008). Begrijpend lezen voor mensen met een verstandelijke handicap. Rotterdam: Lemniscaat.
 • Russchen, A.P. (2020). Beperkt aan het werk. Onderzoek naar de arbeidsrelatie tussen arbeidsbeperkte werknemers en werkgever. NHLStenden: Eindscriptie.
 • Scholten, Y. (2017). Aandacht voor weerbaarheid bij de zoektocht naar werk bij mensen met een licht verstandelijke beperking. NHL/Stenden: Eindscriptie.
 • Vries de, M. (2018). Social Media. Stenden/NHL: Eindscriptie.
 • Wiersma, G. (2021). Kenniswaaier LVB werkt mee. NHLStenden: Eindscriptie.

De lector

Piet Geert Nicolay begon zijn loopbaan als onderwijzer in het basisonderwijs. In 1983 stapte hij over naar de verstandelijk gehandicaptensector. Hij werkte als begeleider, beleidsmedewerker, gedragswetenschapper en manager bij de zorginstelling NOVO in Groningen. In 2003 promoveerde Nicolay als doctor in de psychologie, educatie en sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Nicolay is sinds 2014 lector bij het lectoraat 'Weerbaarheid bij mensen met een licht verstandelijke beperking'.

Lees meer over Dr. Piet Geert Nicolay

Lectorale rede

Nicolay is eind 2014 aangesteld als lector. Bij zijn inauguratie op 3 juni 2015 hield Nicolay een lectorale rede.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het lectoraat Weerbaarheid bij mensen met een licht verstandelijke beperking? Neem contact op met: 

Lector

Piet Geert Nicolay
piet.geert.nicolaij@nhlstenden.com
06 53 96 20 59

Secretariaat

Margriet Dijkstra 
margriet.dijkstra@nhlstenden.com 
06 283 170 08