Wilma Hoonhorst

Wilma Hoonhorst is geboren en getogen in Heino. Zij heeft gestudeerd aan Ubbo Emmius te Leeuwarden. Docenten opleiding maatschappijleer, gezondheidskunde en verzorging.

Sinds 1990 werkzaam in het Mbo. Als coördinator betrokken bij de Gildes op niveau 1 en 2 in verschillende zorginstellingen in Groningen. Naast haar werkzaamheden in het onderwijs heeft Wilma ook een eigen praktijk als integratief therapeute. Zij is betrokken bij het Lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie sinds 2015 en doet daar onderzoek naar de combinatie formeel en informeel leren binnen het MBO m.b.t. de Gildes op niveau 2.