Windenergie

Fossiele brandstoffen zijn belastend voor het milieu. En wat als de voorraad op raakt? Hebben we een probleem als de levering bij politieke instabiliteit stokt? Wat zou het mooi zijn als we kunnen vertrouwen op duurzame energiebronnen als windenergie.

Windenergie, een van de schoonste en meest kansrijke vormen van duurzame energie, heeft sinds de oliecrisis in 1972 al een duizelingwekkende groei doorgemaakt. Het noorden speelt een belangrijke rol in verdere ontwikkeling. In dit vlakke land is immers wind genoeg. Bovendien worden de komende jaren veel windparken gebouwd. De expertises voor windenergie liggen in de vakgebieden Werktuigbouwkunde, Informatica en Elektrotechniek.

Vergroten van het maatschappelijk draagvlak

NHL Stenden Hogeschool draagt samen met andere instellingen in het noorden bij aan de verdere ontwikkeling van windenergie door specialisten op te leiden. Het lectoraat Windenergie richt zich daarnaast op onderzoek naar verdere verlaging van de kosten en vergroten van het maatschappelijk draagvlak. Samen met het lectoraat Computer Vison is het lectoraat Windenergie betrokken bij onderzoek naar (geautomatiseerde) inspectie van windturbines met behulp van drones. Een ander speerpunt in het onderzoek zijn kleine windturbines. Samen met universiteiten in binnen- en buitenland ontwikkelt en test het lectoraat in wedstrijdverband kleine windturbines.

Power to Gas (P2G) Renewable Resources

Hoe kunnen we door de zon of wind opgewekte energie tegen lage kosten opslaan? Power to gas (P2G) is een goede optie. Bij deze energieopslagtechniek wordt elektrische energie omgezet in chemische energie in de vorm van gas. De Research group Renewable Resources (RgRR) vergaart kennis over P2G, onder andere door het maken van een testopstelling. 

Energieopslag is een steeds belangrijker onderwerp vanwege fluctuaties in aanbod en vraag van energie. Die opslag is mogelijk door het omzetten van de elektrische energie in een chemische energie in de vorm van waterstofgas. In Europa ligt een goede gasinfrastructuur waardoor het gas goed te bufferen/transporteren is. 

De slinkende lithiumvoorraad is een ontwikkeling die meespeelt in de noodzaak om naar andere energieopslag te kijken. Gevolg is dat de prijzen van energieopslag in lithium accu’s stijgen.  RgRR wil van het power to gas (P2G) principe meer kennis vergaren en studenten interesseren voor duurzame energie. Een reden voor het onderzoek is ook dat Omrin geïnteresseerd is in een P2G-installatie. Het onderzoek levert een testopstelling op, waarin een aantal variabelen kunnen worden gewijzigd. 

Met wie werken we samen?

Samenwerking met bedrijven, instellingen en instituten is onmisbaar om onze missie te bereiken: het aanreiken van duurzame, innovatieve toepassingen van windenergie in de regio.

Het lectoraat onderzoekt en stimuleert de ontwikkeling van windenergie op allerlei manieren en werkt samen met partners aan tal van projecten. Zo is de afstudeerrichting Offshore Windenergie ontwikkeld en coördineert het lectoraat de module Wind binnen de EUREC Master opleiding Renewable Energy bij Hanzehogeschool Groningen.

Team

Het lectoraat Windenergie bestaat uit een gemêleerde groep onderzoekers, docenten en studenten. Samen werken we aan innovatieve oplossingen voor een vitale regio, waarbij we zoeken naar kansen voor de toepassing van windenergie.

De lector Windenergie is Gerard Schepers. Hij geeft leiding aan de kenniskring, waarin experts vanuit NHL Stenden en de praktijk hun kennis en ervaring inzetten voor onderwijs, onderzoek en innovatie binnen het domein van het lectoraat. Ook draaien studenten mee in de onderzoeksprojecten.

Contact

NHL Stenden Hogeschool
Academie Technology & Innovation