Afbeelding
Onderzoek header

Onderzoek

Ontdek al onze lectoraten en onderzoeken binnen NHL Stenden Hogeschool.

Onderzoek is een uitstekend middel om tot innovatieve oplossingen te komen. Bij NHL Stenden werken onderzoekers, docenten en studenten nauw samen met het werkveld. We kijken daarbij over de grenzen van elkaars vakgebied en werkveld. Ontdek al onze lectoraten en onderzoeken.

Onderzoeksgroepen

Samen bereik je meer dan alleen. Daarom zijn onze lectoraten opgedeeld in verschillende onderzoeksgroepen. Onderzoekers, docenten, studenten en partners uit het werkveld delen binnen de groep hun kennis en expertise met elkaar. Ze kijken over de grenzen van hun eigen vakgebied heen en maken zo het onmogelijke mogelijk!

 

Publicaties

Publicaties zijn beschikbaar via HBO Kennisbank.

Zwaartepunten

Het onderzoek van NHL Stenden Hogeschool gaat over het ontwikkelen van toepasbare kennis rondom actuele maatschappelijke vraagstukken. We doen dit op het gebied van drie zwaartepunten: de leefbaarheid en toekomst van de regio’s waar onze campussen zitten (Vital Regions), de versnelde ontwikkeling in productie en ondernemerschap (Smart Sustainable Industries) en de groei en uitdagingen binnen de dienstensector (Service Economy).

Onderzoek atlas

Atlas Onderzoek

Het onderzoek dat onze lectoraten doen, is net zo uiteenlopend als de sectoren waarin we actief zijn. Om in kaart te brengen hoe dit onderzoek eruit ziet, ontwikkelde NHL Stenden de Atlas Onderzoek.