headerwebsite_infoavond_nov2020_1450x600px.jpg

Decanaat

Heb jij te maken met bijzondere persoonlijke omstandigheden? Ben je bijvoorbeeld mantelzorger, topsporter of een studerende ouder? Of heb je een functiebeperking zoals dyslexie/dyscalculie, AD(H)D, ASS of kamp je met lichamelijke of psychische klachten? Onze studentendecaan zoekt graag samen naar een persoonlijke oplossing om zo goed mogelijk een studie te kunnen volgen.

Ook onze deeltijd en duale studenten kunnen tijdens de opleiding terecht bij het decanaat van NHL Stenden voor informatie, advies en ondersteuning op allerlei gebieden. Bijvoorbeeld als er persoonlijke omstandigheden zijn die de studie belemmeren. Of als je merkt dat je bepaalde studievaardigheden mist. Bijvoorbeeld wanneer je vanwege een leerstoornis, chronische ziekte of beperking extra voorzieningen nodig hebt tijdens je studie. En wanneer je studievertraging oploopt en wilt weten wat hiervan de (financiële) consequenties zijn. Ook kan je bij ons terecht voor advies over je rechten en plichten als student.

Ook vóórdat je een (flexibele) deeltijd of duale opleiding kiest bij NHL Stenden, kun je een beroep doen op het decanaat. Wij helpen als je nog twijfelt over je keuze of vragen hebt over bijvoorbeeld:

  • het combineren van werk-gezin-studie
  • de gewenste en beschikbare studiebegeleiding
  • de keuze tussen voltijd, deeltijd of duaal
  • aanpassingen of extra voorzieningen, als je chronisch ziek bent, een beperking hebt of een diagnose dyslexie/ADHD/ASS hebt

Contactmogelijkheden

Heb je vragen of behoefte aan een gesprek met een studentdecaan?

  • Afspraak: je kunt een telefonische of online afspraak maken met een studentendecaan via Student Info, (058) 2441155. Voor studenten in Emmen (0591) 853192.
  • Mail:  of mail je vraag naar decanaat@nhlstenden.com 
  • Online: of vind het antwoord op je vraag online via www.nhlstendendecanaat.nl