Didactische tips & tricks

Afstandsonderwijs gaat over meer dan de techniek alleen. Een nieuwe werkvorm vraagt ook om het toepassen van nieuwe didactische inzichten. Binnenkort vind je hier meer informatie over hoe de didactische principes van Design Based Education vertaald kunnen worden naar afstandsonderwijs. Onderstaande bronnen helpen je nu al op het gebied van didactiek op afstand.

Denkraam Blended Education 

We staan voor de uitdaging om ons hybride onderwijs flexibel vorm te geven. Het Denkraam Blended Education ondersteunt je in het maken van keuzes ten aanzien van welk onderwijs online kan plaatsvinden, en wat we op school of in het werkveld kunnen organiseren.  

Bekijk het Denkraam Blended Education

MyAcademy

MyAcademy is het professionaliseringsplatform van NHL Stenden Hogeschool. Hier ga je heen voor trainingen, collegiale uitwisselingen en specifieke scholing. Bijvoorbeeld over activerende didactiek en Digitalisering & Inductie.

Ga naar MyAcademy

Design Based Education

In de groepspagina over Design Based Education vind je meer achtergrondinformatie over ons onderwijsconcept, de theoretische onderbouwing van DBE, de vijf facetten van DBE en de onderwijskundige keuzes. 

Meer over Design Based Education

Toolkit Design Based Education

De toolkit DBE bevat basistools die docenten kunnen inzetten in het onderwijs (in ateliers) en studenten kunnen gebruiken bij het werken aan opdrachten. 

Bekijk de toolkit

Universal Design for Learning (inclusief onderwijs)

In deze online omgeving maak je als docent (in opleiding) kennis met de ontwerpprincipes van Universal Design for Learning (UDL) en leer je inclusief onderwijs te ontwerpen. Hierbij ga je uit van verschillende talenten, mogelijkheden leerstijlen en -doceerstijlen. Hierbij is inclusiviteit het uitgangspunt.

Meer over Universal Design for Learning       

Your Online Classroom. Een training over participatief online onderwijs

Your Online Classroom (YOC) is een training (3 bijeenkomsten) die verzorgd wordt door de externe organisatie Dock20. In deze training leer je hoe je online, een ideale omgeving om te leren creëert. Tijdens de training ervaar je de krachtige werkvormen uit het boek Your Ideal Classroom van Dock 20, die ook worden aangeboden in de NHL Stenden training Your Ideal Classroom  van  My Academy (YIC), waarin je als docent tools krijgt om studenten meer het leerproces mee te geven, bijvoorbeeld in een DBE atelier. De werkvormen in Your Online Classroom zijn dezelfde werkvormen als in deze YIC training, maar aangepast op online onderwijs, zodat je deze direct kunt doen met je studenten. Er zijn kosten aan de training verbonden, dus overleg met je leidinggevende is nodig.

Meer info