Toetsen

Het fysiek afnemen van toetsen is de komende tijd beperkt mogelijk. Daarom gaan we voor veel toetsen gebruik maken van een digitaal alternatief. Het gaat om verschillende online toetsomgevingen en -applicaties zoals Blackboard, Quayn, Mobius en Teams. Waarbij meer kennisgerichte toetsen veelal in Quayn zullen zijn en andere toetsen (zoals opdrachten, presentaties, assessments en toetsen met open vragen) in Blackboard, Mobius of Teams. Daarnaast gebruiken we het programma Proctorexam, waarmee het mogelijk is om op afstand te kunnen surveilleren.

Hieronder vind je instructiemateriaal voor deze applicaties: