Niet tevreden? Meld het ons

NHL Hogeschool heeft een klachtenloket. Bij dit klachtenloket kun je als betrokkene terecht met je klacht, beroep of bezwaar en met vragen over de behandeling van klachten en geschillen. Het klachtenloket stuurt de klacht door naar het bevoegde klachten- of geschillenorgaan. 

Bereikbaarheid klachtenloket

Je kunt het klachtenloket op verschillende manieren bereiken

Klacht

Een klacht betreft een uiting van ongenoegen over een gedraging van NHL Hogeschool. Voor de behandeling van klachten heeft NHL Hogeschool een klachtencommissie studenten ingesteld. De NHL stelt een informele afhandeling van een klacht voorop en zal daarom trachten om naar tevredenheid van de klager aan de klacht tegemoet te komen. Als dit niet slaagt, volgt een behandeling van de klacht door de klachtencommissie studenten. Op de behandeling van klachten is de regeling klachten studenten van toepassing, zie onderstaande downloads.

Klacht en melding ongewenst gedrag

Als studenten en medewerkers met ongewenst gedrag worden geconfronteerd, kunnen zij daarvan melding doen bij de vertrouwenspersoon van NHL Hogeschool. De vertrouwenspersoon heeft een aparte intranetpagina waarop onder meer de contactgegevens zijn te vinden. Klachten betreffende ongewenst gedrag kunnen door studenten en medewerkers worden ingediend bij een klachtencommissie. Dit is de Landelijke klachtencommissie onderwijs van de Stichting Onderwijsgeschillen te Utrecht. Deze commissie heeft tot taak om betreffende de klacht een advies uit te brengen aan het College van Bestuur. Het College van Bestuur neemt daarop een besluit en kan bij gegrondverklaring van de klacht maatregelen treffen. Op een melding en klacht betreffende ongewenst gedrag is de regeling klachtenprocedure respectvolle omgangsvormen van toepassing, zie onderstaande downloads.

Melding misstanden

Een vermoeden van een onregelmatigheid van algemene, operationele of financiële aard betreffende de stichting kan in beginsel bij één van de bestuursleden worden gemeld. In de klokkenluiderregeling, zie onderstaande downloads, tref je regels aan voor de melding en de afhandeling daarvan.

Melding ICT-problemen en ICT-incidenten

Problemen met de website en andere ICT-problemen kun je melden aan ICT Support: support@nhl.nl. Urgente problemen en incidenten betreffende ICT-beveiliging kun je melden aan het Computer Security Incident Response Team (CSIRT): csirt@nhl.nl. Het is aan te bevelen om in het geval van hoge urgentie, dit ook in het onderwerp te vermelden (URGENT of EMERGENCY). Over CSIRT-NHL vind je meer informatie in onderstaande downloads.

Hieronder vind je de downloads.

Regeling klachten studenten

34.7 KB (.PDF) Downloaden

Regeling klachtenprocedure

Respectvolle omgangsvormen
28.46 KB (.PDF) Downloaden

Klachtenprocedure (bijlage)

Reglement van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
208.91 KB (.PDF) Downloaden

Klokkenluiderregeling

80.04 KB  (.PDF) Downloaden

CSIRT-NHL

255.34 KB (.PDF) Downloaden

RFC2350_NHL

80.04 KB (.PDF)  Downloaden