Beroep indienen

Ben je het niet eens met een beslissing van de examencommissie? Dan kun je beroep indienen bij het College van Beroep voor de Examens. Dat doe je via de Eén-Loket-Faciliteit (ELF).

Hoe werkt het

Dien je beroepschrift in

  1. Download het Bezwaar-/beroepformulier ELF (.docx).
  2. Vul het formulier in en sla het op.
  3. Verzend het formulier met de bewijsstukken naar ELF: elf@stenden.com. Doe dit binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit.
  4. ELF zorgt ervoor dat je beroep bij het College van Beroep voor de Examens terechtkomt.

Let op! De klacht, het bezwaar- of beroepschrift dient door Nederlandse studenten en studenten die de Nederlandse taal beheersen in de Nederlandse taal te worden opgesteld. In alle andere gevallen is het toegestaan de Engelse taal te gebruiken.

Behandeling van je beroep

  1. Afhankelijk van de stappen die jij en/of Stenden al hebben gezet, proberen we eerst in onderling overleg tot een oplossing te komen. Als het niet lukt om een schikking te treffen, dan neemt het College van Beroep voor de Examens je beroepsschrift formeel in behandeling (stap 2 t/m 4).
  2. Je krijgt een uitnodiging voor de zitting van het College van Beroep voor de Examens.
  3. Het college neemt een beslissing over jouw beroepschrift.
  4. Het college houdt je regelmatig op de hoogte van de stand van zaken. De beroepsprocedure mag niet langer dan 10 weken duren.

Niet eens met de beslissing van het College van Beroep voor de Examens?

Ben je het niet eens met de beslissing van het College van Beroep voor de Examens? En heb je alle bezwaar- of beroepsprocedures van Stenden doorlopen? Dan kun je een beroep indienen bij het College van Beroep voor het hoger onderwijs (CHBO).