Bezwaar indienen

Ben je het niet eens met een beslissing van Stenden Hogeschool? Bijvoorbeeld met een weigering tot toelating aan een opleiding, een beslissing over het instellingscollegegeld of met een beslissing van het Profileringsfonds? Dan kun je een bezwaar indienen via de Eén-Loket-Faciliteit (ELF).

Hoe werkt het

Dien je bezwaarschrift in

  1. Download het Bezwaar-/beroepformulier ELF (.docx).
  2. Vul het formulier in en sla het op.
  3. Verzend het formulier met de bewijsstukken naar ELF: elf@stenden.com. Doe dit binnen 6 weken na de bekendmaking van de beslissing waarmee je het niet eens bent.
  4. ELF zorgt ervoor dat je bezwaar bij de Geschillen- en Klachtenadviescommissie terechtkomt.

Let op! De klacht, het bezwaar- of beroepschrift dient door Nederlandse studenten en studenten die de Nederlandse taal beheersen in de Nederlandse taal te worden opgesteld. In alle andere gevallen is het toegestaan de Engelse taal te gebruiken.

Behandeling van je bezwaar

  1. Afhankelijk van de stappen die jij en/of Stenden al hebben gezet, proberen we eerst in onderling overleg tot een oplossing te komen. Als het niet lukt om een schikking te treffen, dan neemt de Geschillen- en Klachtenadviescommissie je bezwaar formeel in behandeling (stap 2 t/m 4).
  2. Je krijgt binnen 3 weken nadat je je bezwaar hebt ingediend, een uitnodiging voor de zitting van de Geschillen- en Klachtenadviescommissie.
  3. De uitkomst van de zitting van de Geschillen- en Klachtenadviescommissie is een advies aan het College van Bestuur van Stenden.
  4. Op basis van het advies van de Geschillen- en Klachtenadviescommissie neemt het College van Bestuur een beslissing over jouw bezwaar. Deze beslissing krijg je per brief toegestuurd, binnen 10 weken nadat je je bezwaar hebt ingediend.

Niet eens met beslissing over jouw bezwaar?

Ben je het niet eens met de beslissing die het College van Bestuur over jouw bezwaar heeft genomen? En heb je alle bezwaar- of beroepsprocedures van Stenden doorlopen? Dan kun je een beroep indienen bij het College van Beroep voor het hoger onderwijs (CHBO).