College van Beroep voor de Examens

Het College van Beroep voor de Examens oordeelt over beslissingen (danwel weigeringen om te beslissen) van de examencommissies en zoals de wet vereist handelt het College van Beroep onafhankelijk van Stenden Hogeschool.

Samenstelling

Het College van Beroep voor de Examens bestaat uit 3 personen:

  • voorzitter (extern jurist)
  • docent-lid
  • student-lid

De commissie wordt ondersteund door een secretaris.

Contact met College van Beroep voor de Examens

ELF stuurt je beroep door naar het College van Beroep voor de Examens.

Wil je meer weten of zoek je contact met het College van Beroep voor de Examens? Stel je vragen gerust via: complaints@nhlstenden.com