Geschillen- en Klachtenadviescommissie

De Geschillen- en Klachtenadviescommissie (GKAC) adviseert aan het College van Bestuur over de binnengekomen klachten en bezwaren. Het College van Bestuur beslist uiteindelijk.

Samenstelling

De commissie bestaat uit 3 leden, 2 juristen die niet werkzaam zijn binnen Stenden Hogeschool en 1 student-lid. De commissie wordt ondersteund door een secretaris.

Contact met Geschillen- en Klachtenadviescommissie

ELF stuurt je klacht of bezwaar door naar de Geschillen- en Klachtenadviescommissie.

Meer weten?

Stel je vragen gerust aan ELF: elf@stenden.com.