HBO-ICT

Klacht indienen

Voel je je niet juist behandeld door een medewerker van Stenden Hogeschool? Bijvoorbeeld, krijg je geen reactie op je mail, kun je niet met een medewerker in contact komen, voel je je niet serieus genomen? Dan kun je een klacht indienen via de Eén-Loket-Faciliteit (ELF).

Hoe werkt het

Eerst gesprek

Neem eerst zelf contact op met de medewerker over wie je een klacht hebt. Probeer er in een gesprek uit te komen. Als dit niet helpt of onvoldoende resultaat oplevert, dan kun je een klacht indienen.

Dien je klacht in

  1. Download het Klachtenformulier ELF (.docx).
  2. Vul het formulier in en sla het op.
  3. Verzend het formulier met de bewijsstukken naar ELF: elf@stenden.com.
  4. ELF zorgt ervoor dat je klacht bij de Geschillen- en Klachtenadviescommissie terechtkomt.

Let op! De klacht, het bezwaar- of beroepschrift dient door Nederlandse studenten en studenten die de Nederlandse taal beheersen in de Nederlandse taal te worden opgesteld. In alle andere gevallen is het toegestaan de Engelse taal te gebruiken.

Behandeling van je klacht

  1. Afhankelijk van de stappen die jij en/of Stenden al hebben gezet, proberen we eerst in onderling overleg tot een oplossing te komen. Als het niet lukt om een schikking te treffen, dan neemt de Geschillen- en Klachtenadviescommissie je klacht formeel in behandeling (stap 2 t/m 4).
  2. Je krijgt binnen 3 weken nadat je je klacht hebt ingediend, een uitnodiging voor de zitting van de Geschillen- en Klachtenadviescommissie.
  3. De uitkomst van de zitting van de Geschillen- en Klachtenadviescommissie is een advies aan het College van Bestuur van Stenden.
  4. Op basis van het advies van de Geschillen- en Klachtenadviescommissie neemt het College van Bestuur een beslissing over jouw klacht. Deze beslissing krijg je per brief toegestuurd, binnen 6 weken nadat je je klacht hebt ingediend. Dit kan in overleg met jou met 4 weken verlengd worden.

Ongewenste intimiteiten melden

Als je ongewenste intimiteiten wilt melden, kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Stenden. Ook kun je terecht bij een decaan via istudy@stenden.com. Bekijk het Beleid ongewenst gedrag (pdf) van Stenden Hogeschool.