Actievoorwaarden winactie

 • Deze actie loopt tot eind februari.
 • In totaal wordt er onder alle deelnemers 1 avondje uit verloot.
 • Indien je jonger bent dan 16 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de actie.
 • Medewerkers van NHL Stenden Hogeschool en door NHL Stenden Hogeschool ingeschakelde derden zijn uitgesloten van deelname.
 • De prijs is niet inwisselbaar voor contanten.
 • Deelname aan de actie is gratis.
 • De winnaars van de actie zullen via random loting op onpartijdige wijze worden bepaald.
 • De winnaars kunnen worden gevraagd om medewerking te verlenen aan activiteiten die verband houdende met de actie. Daarnaast kunnen wij de winnaars vragen of wij hun naam mogen gebruiken in uitingen die verband houden met deze actie.
 • De winnaars krijgen via e-mail bericht.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 •