nhl-stenden-leadcamp-fb-dominique-zonder_logo

Actievoorwaarden winactie VR-Bril

Actievoorwaarden winactie

 • Deze actie loopt tot eind februari
 • In totaal wordt er onder alle deelnemers 2 VR brillen verloot
 • Indien je jonger bent dan 16 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de actie.
 • Medewerkers van NHL Stenden Hogeschool en door NHL Stenden Hogeschool ingeschakelde derden zijn uitgesloten van deelname.
 • De prijs is niet inwisselbaar voor contanten.
 • Deelname aan de actie is gratis.
 • De winnaars van de actie zullen via random loting op onpartijdige wijze worden bepaald.
 • De winnaars van de actie krijgen de prijs toegestuurd.
 • Winnaars geven NHL Stenden Hogeschool toestemming voor het gebruik van hun naam in uitingen die verband houden met deze actie. Tevens kunnen de winnaars gevraagd worden om medewerking te verlenen aan andere activiteiten verband houdende met de actie.
 • De winnaars krijgen via e-mail bericht.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.