Profileringsfonds

Wat is het Profileringsfonds?

Het Profileringsfonds kan financiële ondersteuning verlenen aan studenten die door bijzondere omstandigheden studievertraging hebben opgelopen. Elke hogeschool is bij wet verplicht een Profileringsfonds te hebben. Je kunt hier meer over lezen op de site van de Rijksoverheid.

Het is belangrijk dat omstandigheden die tot vertraging kunnen leiden, binnen 6 maanden bij de decaan worden gemeld. Samen met de decaan wordt bekeken of de student mogelijk in aanmerking komt voor het Profileringsfonds en de decaan informeert te student over de aanvraagprocedure. Via Studentinfo kan een afspraak met de decaan worden gemaakt: 058 244 1155.

Reglement Profileringsfonds

Studentenorganisaties

Elke studentenorganisatie die volgens hun statuten zich richt op één of meer opleidingen van de hogeschool of op de studentengemeenschap van de hogeschool kan in aanmerking komen voor erkenning. Na erkenning kan het bestuur in het daarop volgende studiejaar een aanvraag indienen voor een bestuursbeurs. Elke vereniging die bekend is bij het Profileringsfonds wordt jaarlijks geïnformeerd over de erkenning- en aanvraagprocedures.

Reglement Profileringsfonds bijlage 1

Erkende studentenorganisaties 2020-2021

Heb je vragen? Neem dan contact op via profileringsfonds@nhlstenden.com