Toelatingstoetsen Stenden Hotel Management School

Voldoe je niet aan de toelatingseisen van de opleiding Hotel Management? Er worden toelatingstoetsen op gebied van taal en economie aangeboden.

Taaltoets mvt

Vooropleiding havo en vwo:

Heb je geen tweede moderne vreemde taal in je profiel, maar kun je aantonen dat je deze op havo-eindexamenniveau (B1 niveau) beheerst? Meld je dan aan voor een taaltoets.

Je kunt je voorbereiden met de havo-eindexamenbundels. Deze vind je in de bibliotheek. Meer informatie over de toetsen en hoe je je kunt voorbereiden vind je op de website Toelatingstoetsen.nl. Hier kun je je ook aanmelden voor een toelatingstoets.

Je kunt ook een certificaat op B1 niveau behalen bij een erkende instelling. Op de website van het Europees referentiekader talen vind je meer informatie over het niveau. 

Vooropleiding mbo:

Indien de website www.toelatingstoetsen.nl aangeeft dat je nog niet aan de toelatingseisen voldoet op gebied van de tweede moderne vreemde taal en je deze op havo-eindexamenniveau (B1 niveau) beheerst, meld je dan aan voor een taaltoets. 

Je kunt je voorbereiden met de havo-eindexamenbundels. Deze vind je in de bibliotheek. Meer informatie over de toetsen en hoe je je kunt voorbereiden vind je op de website Toelatingstoetsen.nl. Hier kun je je ook aanmelden voor een toelatingstoets.

Je kunt ook een certificaat behalen bij een erkende instelling. Op de website van het Europees referentiekader talen vind je meer informatie over het niveau dat je moet behalen.

Toets Algemene Economie 1

Vooropleiding havo en vwo:

Heb je geen economie in je profiel, maar kun je aantonen dat je dit vak op havo-eindexamenniveau beheerst? Meld je dan aan voor de toets Algemene Economie 1.

Je kunt je voorbereiden met de havo-examenbundel Algemene Economie 1. Meer informatie over de toetsen en hoe je je kunt voorbereiden vind je op de website Toelatingstoetsen.nl.

Vooropleiding mbo:

Indien de website www.toelatingstoetsen.nl aangeeft dat je nog niet aan de toelatingseisen voldoet op gebied van economie, en je dit op havo-eindexamenniveau beheerst, meld je dan op deze website aan voor de toets Algemene Economie 1.

Je kunt je voorbereiden met de havo-examenbundel Algemene Economie 1. Deze vind je in de bibliotheek.
 

In plaats van bovengenoemde toelatingstoetsen kun je ook een certificaat op havoniveau bij een erkend instituut behalen.

Toelatingstoets 21+

Wil je de opleiding volgen, maar heb je niet het vereiste diploma? Dan kun je via een 21+ toelatingsonderzoek mogelijk toch nog toegelaten worden. Voorwaarde is dat je 21 jaar of ouder bent wanneer de opleiding begint. Meer over het 21+ toelatingsonderzoek.