leeuwarden, panorama

Onderzoek

De Academy of International Hospitality Research (AIHR) is de onderzoekseenheid van Hotel Management School NHL Stenden. Met campussen in Nederland, Zuid-Afrika, Bali en Thailand is Hotel Management School waarschijnlijk de grootste en meest kosmopolitische hotelschool ter wereld.

Ons internationale profiel biedt AIHR een echt internationaal platform om onderzoek te doen. AIHR brengt de activiteiten van de drie lectoraten van de Hotel Management School samen om ze sterker te maken.

Lectoraten

De drie lectoraten van de Hotel Management School zijn:

Duurzaamheid in gastvrijheid en toerisme
Gastvrijheidsstudies
Innovatie in gastvrijheid

Meer over onderzoek bij NHL Stenden Hogeschool

Impact op de gastvrijheidsindustrie

De onderzoeksresultaten van AIHR zijn bedoeld om bij te dragen aan  ontwikkelingen en innovaties in de horeca en verbeteringen van het onderwijs in de gastvrijheidsindustrie. Daarom is AIHR nauw verbonden met het werkveld. Zo zorgen we ervoor dat het onderzoek aansluit bij de behoeften uit de praktijk.

Medewerkers en studenten worden betrokken bij en gestimuleerd om onderzoek te doen dat relevant is voor de aangewezen vakgebieden. Dit doen we door de onderzoekslijnen in te bedden in het curriculum. Deze aanpak noemen we Professioneel Onderzoek.