Crises en Crisisbeheersing

Onze samenleving wordt vaker geconfronteerd met grote incidenten en crises op gevarieerde en onbekende gebieden. Hulpverleningsdiensten, bedrijven, overheden en onderwijs/wetenschap moeten hierbij steeds meer samenwerken. Het gaat hierbij onder andere over wat ons bedreigt, hoe erg dat is en wat we dan moeten doen. Ook moeten we vooral onderzoeken/leren van wat er is gebeurd. Dit vraagt specifieke kennis en vaardigheden van (toekomstige) medewerkers die hierbij een rol hebben. Wil jij je verdiepen in crises en crisisbeheersing? Volg dan deze minor!

Kenmerken

Startmoment

 • Februari

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

EC's

 • 30 EC's

Type minor

 • Voor alle hbo-opleidingen

Interessegebied

 • Bestuur en recht
 • Economie en Management
 • Toerisme en vrije tijd
 • Zorg en Welzijn

Inhoud van de minor

Tijdens deze minor leer je breed kijken naar crises en crisisbeheersing. Na een oriëntatie kom je tot een vraag of probleem uit de praktijk waar je daadwerkelijk mee aan de slag gaat.  Je doet met studenten van verschillende opleidingen en vooral samen met eindgebruikers van een mogelijke oplossing voor het probleem of antwoord op de (praktijk-) vraag. Je leert om oplossingen volgens de Design Thinking methode te ontwerpen, te testen en te evalueren. De opgedane kennis wordt hierbij door jou zo breed mogelijk gedeeld in een vrije vorm. Hiernaast worden kennismodules aangeboden die je algemene kennis over crises en crisisbeheersing vergroten. Hierbij kunnen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde komen: herkennen van een crises, crisisbeheersing, leren van crises, sturen tijdens crises, toenemende complexiteit in de samenleving, beïnvloeden van mensen, samenwerken tijdens crises, informatiegestuurd optreden, acceptatie van maatregelen/handelingsperspectief, burgerparticipatie en redzaamheid.

Opzet van de minor

Een analyse (5 EC) 

 • Van een risico 
 • Van actoren 
 • Van geschiedenis  
 • Van een ontwikkeling 
 • Van voorkennis/expertise 

Een ontwerp, inclusief evaluatie van het ontwerp (10 EC) 

 • Een serious game ontwikkelen  
 • Een interventie toepassen 
 • Een oefening die wordt uitgevoerd  
 • Een scenario schetsen dat wordt toegepast  

Een simulatie (5 EC) 

 • Focusgroep 
 • Klankbordgroep 

Schetsen van een toekomstscenario (5 EC) 

 • Een video 
 • Een podcast 
 • Een Sway-omgeving 

Reflectie (5 EC) 

 • Op het programma 

Toetsing 

Zoals hierboven aangegeven.

Doelgroep en bijzonderheden

Niveau Intermediate. 

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.