Muziek in het Primair Onderwijs 30 EC

Ben jij voor meer muziek in de klas? En ga je de uitdaging aan om kinderen plezier te laten beleven aan muziekonderwijs, op een manier die past bij deze tijd? In deze minor breid je je expertise uit. Zodat jij in je toekomstige werk een voortrekkersrol kan spelen, als vakdocent of door collega's te ondersteunen. De minor Muziek Primair Onderwijs heeft twee varianten. De variant van 15 EC bevat onderdelen van de post-hbo-opleiding Vakspecialist Muziek. De variant van 30 EC komt overeen met de volledige post-hbo-opleiding. Je kan deze variant van de minor ook afsluiten met het assessment van de post-hbo-opleiding.

  • Vergroot je kennis van muziektheorie.
  • Leer beter zingen en een akkoordinstrument bespelen.
  • Oefen werkvormen die je in de klas kunt gebruiken.

Kenmerken

Startmoment

  • September

Locatie

  • Groningen

Taal

  • Nederlands

EC's

  • 30 EC's

Type minor

  • Voor alle hbo-opleidingen

Interessegebied

  • Onderwijs

Inhoud van de minor

De minor bestaat uit minimaal twee, maximaal drie contactdagen. Op de eerste dag werk je aan de meer theoretische aspecten van de opleiding: muziektheorie, - didactiek en -pedagogiek. Op de tweede dag is het karakter praktischer: koor, instrumentale vaardigheden (akkoord- en melodie-instrument), in practica werken aan vakspecifieke competenties.   De minor kan gevolgd worden inclusief de cursus tot ICC (interne cultuur coördinator), dat is niet verplicht (dat zou een derde dag betekenen). Er is één verplichte stagedag en één zelfstudiedag. 

Opzet van de minor

De muziektheoretische vakken omvatten 3 EC: je werkt hier aan de noodzakelijke eigen kennis die je in staat stelt om muziekles te geven. Het gaat dan om algemene muziekleer, gehoortraining en muziekdidactiek- en pedagogiek (bijv. het Kodály-concept wordt uitgebreid behandeld). Bij de praktische training van vakspecifieke competenties (3 EC) oefen je werkvormen met je studenten en reflecteer je op je stage (1 EC). Het eigen musiceren (2 EC) staat in het teken van het vergroten van je zangkwaliteiten en de beheersing van een akkoordinstrument (gitaar, ukelele, piano) (3 EC). Het ICC-traject is ook 3 EC, maar kan ook ingevuld worden met een DBE-opdracht van 3 EC.  

 De handboeken Muziek Meester (4e druk) en Tijd voor Muziek vormen een belangrijke basis voor de minor, naast andere benodigdheden (meestal betrekking hebbend op de instrumentale vaardigheden). Het lesmateriaal is volledig up-to-date en bestaat voor een belangrijk deel uit het materiaal van de PHBO Vakspecialist Muziek.

Toetsing

De minor wordt afgesloten met een praktisch eindassessment en een portfoliopresentatie. In het portfolio verzamelt de student de uitwerkingen van opdrachten, bewijsmateriaal voor de vakspecifieke competenties en andere relevante zaken. Bij alle bijeenkomsten geldt actieve deelname en participatie: er zijn presentaties en practica waarin de student de groei laat zien. 

Toelatingseisen

Deze minor is bedoeld voor studenten die zichzelf later zien functioneren als vakspecialist muziek. Hiermee wordt verondersteld dat je dan als leerkracht nadrukkelijk meer kan op muziekgebied dan een gemiddelde leerkracht. Het is niet zo dat er een toelatingsexamen is, maar bij twijfel over de eigen vaardigheden is het wel raadzaam met de contactpersoon in contact te treden. Wanneer je het reguliere muziekprogramma op je eigen pabo met succes hebt doorlopen en je hebt de motivatie (en durf) om met je eigen muziekkwaliteiten aan de slag te gaan, dan kun je zeker voor deze minor kiezen. 

In deze variant van 30 EC is de inhoud van deze PHBO volledig opgenomen in de minor en bestaat de mogelijkheid (maar is dus niet vanzelfsprekend!) om de minor en de PHBO in één keer af te ronden. 

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.