Politiek en Bestuur

Vind jij beleid en besluitvorming bij de overheid interessant? En wil je leren dit proces te analyseren en doorgronden? In deze minor krijg je inzicht in de kaders waarbinnen politiek en bestuur zich bewegen. En onderzoek je het spanningsveld tussen beleid, interactie en democratie in een praktijkopdracht. Politiek en Bestuur kan je volgen als zelfstandige minor of als onderdeel van het premasterprogramma dat voorbereidt op de master Recht en Bestuur van de RuG.

  • Leer hoe de politiek werkt en hoe de overheid in elkaar zit.
  • Ontwikkel een stevige juridische en bestuurskundige basis.
  • Koppel de theorie aan praktijk.

Kenmerken

Startmoment

  • Februari

Locatie

  • Leeuwarden

Taal

  • Nederlands

EC's

  • 30 EC's

Type minor

  • Voor alle hbo-opleidingen

Interessegebied

  • Bestuur en recht

Inhoud van de minor

In het minorprogramma verken je in hoor- en werkcollege de kaders waarbinnen politiek en bestuur zich beweegt. De inhoudelijke thema’s variëren van het bestuursrecht tot een meer sociologisch perspectief. Deze, meer op kennis gerichte onderdelen van de minor worden getoetst met schriftelijke tentamens.

In wekelijkse atelierbijeenkomsten verkennen we de praktische betekenis van deze theorieën, geven we samen duiding en passen we deze toe in een praktijkopdracht. In deze praktijkopdracht staat de spanning tussen beleid, bestuur en interactie centraal.

Aan het einde van de minor volgt een assessment waarin de leerdoelen en de reflectie daarop van de student centraal staat.

Opzet van de minor

Het gehele minorprogramma bestaat uit 30 EC’s. In wekelijkse atelierbijeenkomsten werk je met je medestudenten aan een praktijkcasus. De trainingen en hoorcolleges worden individueel afgetoetst. 

Toetsing

De toetsing bestaat voor theorie basis uit een portfolio waarin je laat zien dat je de theorie die je aangeboden hebt gekregen snapt, je er een eigen verdiepingsslag overheen kan doen en kan toepassen bij je opdrachtgever. Voor theorie verdieping lever je een product aan die geschikt is voor een marketeer om meer kennis op te doen over een onderwerp binnen het vakgebied Neuromarketing. Voor de toegepaste opdracht houden we een criterium gericht interview als assessment. Hierin bepalen wij of je de competenties bezit om een opdracht ui te voeren bij een opdrachtgever.  

Toelatingseisen

Deze minor is onderdeel van een premaster route die studenten van de opleidingen Rechten, Bestuurskunde en Integrale Veiligheidskunde (Thorbecke Academie) kunnen volgen om toegelaten te worden tot de RuG masterprogramma’s Recht en Bestuur of Law and Governance in a digitale society. 

Het programma geeft de student een beter inzicht in de kaders waarbinnen politiek en bestuur zich bewegen en de actuele discussies die daarbij spelen.

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.