Vernieuwingsonderwijs (Dalton)

Wil jij je specialiseren in Daltononderwijs? En een brede kijk krijgen op dit onderwijsconcept? In de minor Vernieuwingsonderwijs (Dalton) leer je alles over de kernwaarden zelfstandigheid, samenwerken, vrijheid en verantwoordelijkheid, effectiviteit en reflectie.

 • Kijk mee op meerdere Daltonscholen.
 • Koppel de theorie aan je praktijkervaring.
 • Wissel ervaringen uit met je medestudenten.

Kenmerken

Startmoment

 • September

Locatie

 • Assen

Taal

 • Nederlands

EC's

 • 15 EC's

Type minor

 • Voor specifieke hbo-opleiding(en)

Interessegebied

 • Onderwijs

Inhoud van de minor

De minor daltononderwijs is als minor te volgen, maar je kunt er ook voor kiezen om het te volgen als onderdeel van een diplomatraject. Dan moet je naast de minor ook stagelopen op twee verschillende daltonscholen, waaronder je eindstage. Je eindonderzoek vindt plaats in een daltonsetting. Je komt dan in aanmerking voor het daltondiploma, dat naast je pabodiploma een vereiste is om op een daltonschool te kunnen werken. 

De rode draad in de opleiding is het ontwikkelen van een “eigen” daltonvisie op onderwijs.  Het boek Focus op Dalton geschreven door Rene Berends en Hans Wolthuis staat in de minorbijeenkomsten centraal.  In dit boek worden de kernwaarden van het daltononderwijs uitgebreid beschreven en theoretisch onderbouwd.  

Opzet van de minor

Studiebelasting en duur

 • 8 inspiratiebijeenkomsten              1.5 EC  
 • Literatuur lezen                                         5.0 EC 
 • Snuffelstage                                                 3.0 EC 
 • Presentaties van stagescholen    0.5 EC  
 • “Mijn visie op daltononderwijs”  5.0 EC  

De bijeenkomsten zijn op woensdag van 13.00 tot 16.00 uur.   Onderdeel van de opleiding is het ‘snoepen bij de buren’. Naast de bijeenkomsten op de opleiding plan je een tweedaagse snuffelstage op een school of andere instelling waar gewerkt wordt met een vernieuwend onderwijsconcept.  

Literatuur
Verplichte literatuur: lezen  tijdens de minor  
Berends ,R. Wolthuis, H. (2014 ) Focus op Dalton. Deventer: Saxion Dalton University   Press 

Toetsing

De minor rond je af met het schrijven  van je eigen visie op daltononderwijs

Toelatingseisen

Om deze minor te kunnen volgen ben je 4e jaars pabostudent en hebt minimaal 145 EC. Je bent verbonden aan een stageschool waar je gedurende de minor aanwezig mag zijn.  

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.