Vernieuwingsonderwijs (Jenaplan)

Wil jij je specialiseren in Jenaplanonderwijs? De basisprincipes leren kennen, maar ook zien en ervaren wat Jenaplan in de praktijk is? In de minor Vernieuwingsonderwijs (Jenaplan) gaan theorie en praktijk samen op. Je maakt kennis met de vaardigheden ondernemen, plannen, respecteren en zorgen. En maakt mee hoe de school leerlingen helpt deze te ontwikkelen.

 • Kijk mee op een Jenaplanschool.
 • Koppel theorie aan praktijk.
 • Wissel ervaringen uit met je medestudenten.

Kenmerken

Startmoment

 • September

Locatie

 • Assen

Taal

 • Nederlands

EC's

 • 15 EC's

Type minor

 • Voor specifieke hbo-opleiding(en)

Interessegebied

 • Onderwijs

Inhoud van de minor

De minor Jenaplan is als minor te volgen, maar je kunt er ook voor kiezen om het te volgen als onderdeel van een Post HBO diplomatraject. Dan moet je naast de minor ook stagelopen op twee verschillende jenaplanscholen, waaronder je eindstage. Je eindonderzoek moet gekoppeld zijn aan jenaplantheorie. Je komt dan in aanmerking voor het jenaplandiploma, dat naast je pabodiploma een vereiste is om op een jenaplanschool te kunnen werken. 

De rode draad in de opleiding is het ontwikkelen van een kindvisie gebaseerd op jenaplanuitgangspunten van Peter Petersen (1884-1952), grondlegger van de jenaplanschool. School is voor Petersen meer dan onderwijs geven. Op school moet de totale persoonlijkheid van het kind tot ontplooiing kunnen komen. Het moet betrokken zijn bij zijn directe omgeving en daarbuiten en leren omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid. Het kind moet zelfstandigheid ontwikkelen. Daarvoor moet jij als stamgroepleider vertrouwen hebben in kinderen en in hun groeikracht en voortbouwen op hun sterke punten. Je krijgt zicht op de pedagogische grondhouding van een stamgroepleider. Op het goede moment, het juiste doen, óók in de ogen van het kind (Stevens & Bors 2013). 

Opzet van de minor

Studiebelasting en duur

 • 8 inspiratiebijeenkomsten              1.5 EC  
 • Literatuur lezen                                        2.5 EC 
 • Snuffelstage                                                0.5 EC 
 • Onderz. Jenaplanschool           5.0 EC
 • Portfolio                                    0.5 EC
 • 'Meesterstuk'                            5.0 EC

De bijeenkomsten zijn op woensdag van 11.00 tot 16.00 uur.   Onderdeel van de opleiding is het ‘snoepen bij de buren’. Naast de bijeenkomsten op de opleiding plan je een tweedaagse snuffelstage op een school of andere instelling waar gewerkt wordt met een vernieuwend onderwijsconcept.   

Literatuur

Verplichte literatuur: lezen  tijdens de minor:  

 • Petersen, P., 1974. Het kleine Jenaplan. Barendrecht, St. Uitgeverij Doorbraak.  
 • Both, K., 1999. Jenaplan op weg naar de 21e eeuw. Amersfoort, CPS.  
 • Broersma, R. & Velthausz, F., 2008. Petersen en Freinet. Valthe, Freinetbibliotheek.  
 • Nagtzaam, I. & Oijen, A., van, 2020. Ik wil spelen. Zutphen, Nederlandse Jenaplan Vereniging.  
 • Studentenabonnement Mensenkinderen (tijdschrift voor en over Jenaplanonderwijs).  

Verplichte artikelen:  

 • De geschiedenis van de basisprincipes – Kees Both 
 • Waarneembare kwaliteit – Kees Both   
 • Op zoek naar de stilte in de school – Kees Both  
 • De stamgroep als onderzoeksgemeenschap – Kees Both   
 • Spel in de jenaplanschool – Charles van der Horst   
 • Luister je wel naar mij – Martine Delfos      

Toetsing

De minor rond je af met een presentatie die zicht geeft op jouw ontwikkeling van de jenaplancompetenties. Je hebt gedurende de minor een portfolio bijgehouden waarin je jouw ontwikkeling laat zien. 

Toelatingseisen

Om deze minor te kunnen volgen ben je 4e jaars pabostudent en hebt minimaal 145 EC gehaald. Je bent verbonden aan een stageschool waar je gedurende de minor aanwezig mag zijn.   Je hebt het volgende boek gelezen:  Velthausz, F. & Winters, H., 2014. Jenaplan school waar je leert samenleven. Zutphen,    NJPV.    

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.