leeuwarden, panorama

Kick-off NHL Stenden en RUN-EU

woensdag 09 december 2020

Onderwijs, onderzoek en internationalisering in Europees verband met focus op de regio

Op 24 november vond de officiële kick-off van RUN-EU plaats: de start van een gloednieuwe Europese Universiteit. RUN-EU (Regional University Network – European University) is een netwerk van acht Europese hoger onderwijsinstellingen, waarbinnen NHL Stenden partner is.

Onderwijs, onderzoek en mobiliteit

De komende drie jaar richt RUN-EU zich op het uitvoeren van het werkprogramma dat gekoppeld is aan de subsidie, als onderdeel van het European Universities Initiative, KA2 Erasmus+. Het werkprogramma richt zich op grofweg 3 pijlers: onderwijs, onderzoek en mobiliteit in de Europese context.

De komende maanden gaat RUN-EU van start met het in kaart brengen van het gezamenlijke onderwijs- en onderzoeksportfolio van het netwerk. Op basis van deze eerste inventarisatie wordt duidelijk waar de kansen liggen om gezamenlijk nieuwe onderwijs- en onderzoeksprogramma’s te ontwikkelen. Ook gaat men aan de slag met het ontwikkelen en vaststellen van een RUN-EU Mobility Strategy. Binnen deze strategie worden nieuwe vormen van live en virtuele mobiliteit voor studenten, docenten en onderzoekers mogelijk gemaakt.

Deze mogelijkheden voor mobiliteit in Europees verband worden in toenemende mate op alle niveaus en binnen alle vormen van onderwijs (voltijd, deeltijd, flex, duaal) aangeboden, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende doelgroepen, bijvoorbeeld jongvolwassenen en professionals (ook in het kader van upskilling en reskilling).

Focus op de regio

De focus op de regio is wat alle partners in dit consortium bindt, als ook de uitdagingen waarvoor de regio’s staan. RUN-EU werkt dan ook nauw samen met associate partners in de 8 regio’s die vertegenwoordigd zijn in het netwerk, zoals bijvoorbeeld de Provincie Fryslân, CEW/WaterCampus, Dutch Tech Zone, Innovatie Pact Fryslân, Toerisme Collectief Friesland en Circulair Friesland. Onderwijs- en onderzoeksprogramma’s zullen dan ook ontwikkeld worden in nauwe afstemming met deze partners.

De acht partners in het RUN-EU netwerk en de regio’s in de desbetreffende landen zijn:

  1. Polytechnic of Leiria - Portugal (Center Region); https://www.ipleiria.pt/home/
  2. Polytechnic of Cavado and Ave (IPCA) - Portugal (Northern Region); http://bravo.ipca.pt/en/index.php
  3. Athlone IT (AIT) - Ireland (Midlands Region); https://www.ait.ie/
  4. Limerick IT (LIT) - Ireland (Mid-West Region); https://lit.ie/
  5. NHL Stenden - Holland (Friesland Province); https://www.nhlstenden.com/en
  6. HAMK - Finland (Southern Region); https://www.hamk.fi/
  7. Széchenyi István University (SZE) - Hungary (Győr-Moson-Sopron County); https://uni.sze.hu/en_GB/home
  8. FH Vorarlberg - Austria (Vorarlberg) https://www.fhv.at/en/