leeuwarden, panorama

NHL Stenden ontvangt positief advies over instellingstoets

vrijdag 24 januari 2020

Het panel van deskundigen dat NHL Stenden namens de NVAO beoordeelde, is positief over de onderwijsvisie en het kwaliteitszorgsysteem van de hogeschool. Er komt dan ook een positief advies voor de Instellingstoets Kwaliteitszorg Onderwijs (ITK).

Uitslag ITK

Dit werd op 23 januari bekend gemaakt in de mondelinge terugkoppeling door het panel van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO), de organisatie die de ITK uitvoert.

Collegevoorzitter Erica Schaper reageert verheugd: “Het is een bijzondere prestatie dat we in deze kwaliteitstoets die zo kort na de fusie plaatsvindt, hebben aangetoond dat we onze ambitie om de hoogst mogelijke kwaliteit van onderwijs te bieden, waarmaken.”

De instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) is een periodieke, externe en onafhankelijke beoordeling van onze interne kwaliteitszorg. Het gaat om zowel de kwaliteitscultuur als het systeem van kwaliteitszorg. De ITK-accreditatie gebeurt eens in de 6 jaar en het behalen ervan heeft grote voordelen. Alle opleidingen die in de komende 6 jaar gevisiteerd worden, worden getoetst volgens een beperkt accreditatiekader wat veel werk scheelt.

Aanbevelingen

Panelvoorzitter Frans Jaspers sprak lovend over het enthousiasme en de positiviteit van de gespreksdeelnemers: “We zien dat de hogeschool zich in een enorme transitie bevindt en tegelijkertijd bent u in staat de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden.” Dhr. Jaspers gaf ons complimenten voor de gedragenheid van de visie en het beleid van de hogeschool. Het panel gaf aan in het adviesrapport aanbevelingen mee te zullen geven op het gebied van evaluatie en monitoring.

Het definitieve adviesrapport van het panel met betrekking tot de ITK wordt over ongeveer twee maanden verwacht.

Kwaliteitsafspraken

Bij de terugkoppeling van de beoordeling van de kwaliteitsafspraken, bleek het panel kritisch. De kwaliteitsafspraken zijn voorstellen die NHL Stenden doet om het onderwijs te verbeteren met het geld dat de hogeschool extra krijgt vanwege de afschaffing van de basisbeurs van studenten. Het panel concludeerde dat de inhoudelijke plannen van de kwaliteitsafspraken goed aansluiten op de visie en het beleid van de hogeschool. De interne belanghebbenden zijn bovendien in voldoende mate betrokken bij het opstellen van het plan en er is voldoende draagvlak. Kritisch was het panel op de manier van monitoring op de uitvoering van de projectplannen. Deze zal concreter moeten worden beschreven. In een eerste reactie op deze terugkoppeling zei collegevoorzitter Erica Schaper: “We nemen de waardevolle aanbevelingen van het panel mee bij het bijstellen van de plannen  en zullen deze vol vertrouwen opnieuw ter beoordeling voorleggen aan de NVAO.” Daarnaast werd de manier waarop de voorinvesteringen in de periode 2015-2018 in de plannen waren meegenomen, door het panel afgewezen. Daarover zal de hogeschool in gesprek gaan met de NVAO.