Update coronacrisis 22 april 2020

woensdag 22 april 2020

Gisteren kondigde minister-president Mark Rutte nieuwe maatregelen met betrekking tot het coronavirus aan. De ‘intelligente lockdown’ waar we nu in zitten wordt verlengd tot en met 19 mei. En evenementen waar een vergunning voor nodig is worden tot 1 september 2020 verboden. Voor basisonderwijs, kinderopvang en sportclubs komen versoepelde maatregelen. Voor NHL Stenden Hogeschool geldt het in april genomen besluit nog steeds: tot in ieder geval 1 juni bieden we alleen online onderwijs aan.

 “Ondanks de enkele versoepelde maatregelen, werd gisteren ook duidelijk dat deze onzekere periode helaas voorlopig nog voortduurt,” aldus Erica Schaper, voorzitter van het College van Bestuur. “We merken dagelijks de impact van de coronacrisis op onze studenten en medewerkers. We missen elkaar en kijken er allemaal naar uit om elkaar weer te treffen.”

Evenementen

Studiekiezers maken sinds de coronacrisis op een volledig andere manier kennis met hun toekomstige hogeschool. Voor grote evenementen zijn bijvoorbeeld online alternatieven georganiseerd, zoals de Online Open Dagen die nu volop gaande zijn. “Ook de StudyStartWeek, waarbij nieuwe studenten met hun studiegenoten en NHL Stenden kennismaken, zal komend studiejaar anders verlopen,” vertelt Erica. “Maar als ik kijk naar de creativiteit en betrokkenheid die onze medewerkers én studenten tonen, heb ik er het volste vertrouwen in dat er een bruisend alternatief wordt bedacht.”

Vooruitkijken

Op 13 mei worden nieuwe maatregelen aangekondigd door het kabinet. Erica: “We hopen dan ook meer duidelijkheid aan onze studenten te kunnen bieden. Maar als we realistisch denken, dan verwachten we dit studiejaar nog voornamelijk op afstand onderwijs zullen verzorgen, inclusief een online toetsperiode aan het einde van periode 4.Uiteraard denken we ook vooruit. Hoe gaat ons onderwijs er straks in de anderhalvemetersamenleving uitzien? En waar liggen dan onze prioriteiten?” Er worden verschillende scenario’s uitgewerkt, die ons bij versoepelde maatregelen helpen om snel tot actie te komen.

Erica: “We doen er alles aan om negatieve impact op de studievoortgang te voorkomen. Maar de hoogste prioriteit ligt bij de veiligheid en gezondheid. van onze studenten en medewerkers, en uiteraard ook van de samenleving in het algemeen. Iedereen binnen onze hogeschool, van student tot docent en van medewerker tot samenwerkingspartner, draagt zijn of haar steentje bij in de strijd tegen het coronavirus. Dank daarvoor!”

Actuele informatie met betrekking tot de coronacrisis, waaronder een uitgebreide Q&A, is te vinden op ons intranet en nhlstenden.com/corona.