Studentwelzijn: wat is mijn rol als docent?

Een goede gezondheid en welzijn is essentieel om succesvol te kunnen studeren. In de media en uit divers onderzoek komt naar voren dat veel studenten in het hbo psychische klachten ervaren door o.a. prestatiedruk, financiële druk en het combineren van werk, studie- en een sociaal leven. Hoe is de situatie onder studenten in Leeuwarden? Ontdek het tijdens de studiemiddag Studentwelzijn op donderdag 8 november.

Ontdek jouw rol als docent

Als docent kun jij een belangrijke rol spelen in het welzijn van studenten. Maar hoe zie je vanuit jouw rol dat een student hulp nodig heeft? En wat kun jij dan doen? En hoe kan jouw hogeschool hierbij helpen? Tijdens de studiemiddag krijg je antwoord op deze vragen en meer. Na het centrale deel van 12.30 tot 14.30 zijn er aansluitend diverse inspirerende workshops waar je je voor aan kunt melden. Onderaan deze pagina zie je alvast welke workshops er zijn.

Deze studiemiddag wordt georganiseerd in samenwerking met: Hogeschool van Hall Larenstein, Leeuwarden Studentcity & GGD Fryslân.

Programma

   
12.30   Welkomst in Centrale Hal
13.00   Openingswoord Jan van Iersel, lid CvB NHL Stenden
13.15   Introductie Studentgezondheid Sarah Walburg, docent/onderzoeker
13.30   Keynote speaker Toske Andreoli
14.30   Workshopronde 1
15.15   Pauze
15.30   Workshopronde 2
16.15   Borrel

sarah

In studiejaar 2015/2016 is voor het eerst onderzoek gedaan naar de gezondheid en het welzijn van hbo studenten op de drie Friese hbo-instellingen. Hieruit is onder andere naar voren gekomen dat het met het merendeel van de studenten goed gaat en dat een deel van de studenten problemen heeft, zoals depressie, langdurige vermoeidheid en spanningsgerelateerde klachten, die van invloed zijn op de studie. Dit onderzoek is in studiejaar 2017-2018 herhaald. Tijdens de plenaire key-note worden de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd. Wat zijn opvallende bevindingen? En waarin komen de onderzoeksresultaten wel en niet overeen met eerder onderzoek wat drie jaar geleden is verricht?

Toske

Toske Andreoli studeerde psychologie en filosofie in Groningen. Tijdens haar afstudeeronderzoek richtte zij zich op het disfunctioneren bij studenten op het WO.

Strenge selectie, prestatiedwang, sociale media, bijbanen en andere verplichtingen leiden tot medische of psychische klachten bij studenten. Alleen met een officiële diagnose kunnen ze aanspraak maken op meer studietijd of andere hulp. Zijn studenten niet de dupe van de overheidsmaatregelen, zoals de invoering van het nieuwe leenstelsel? Is er daarom niet sprake van een maatschappelijk probleem? De hogere psychische nood van studenten is niet op te lossen met meer psychologen maar met een beter studieklimaat pleit Toske Andreoli. In haar key-note zal ze ingaan op de rol van de docent om het studentwelzijn te bevorderen. Waar liggen kansen en waar nog uitdagingen?

Workshop 1 - Yin Yoga

Druk met studeren, werken en een sociaal leven. Voor je het weet heb je de hele dag gerend, voel je je gestrest en opgejaagd. In deze workshop maak je kennis met yin yoga. Een rustige zachte en toch intense vorm van yoga, waarbij je gedurende 3 tot 5 minuten in een houding verblijft. Niet op kracht, maar zoveel mogelijk in ontspanning. Beleef vanuit de rol van docent wat dit van toegevoegde waarde kan zijn voor studenten. Voor je eigen comfort is het prettig om voor deze workshop soepele en warme kleding te dragen. Een yogamat hebben wij voor je.

Workshop 2 - Alcohol en drugsproblematiek, het belang van vroeg signaleren

Jongeren en jongvolwassenen zijn nog op zoek naar hun eigen identiteit. Experimenteren met drank en drugs kan daar een onderdeel van zijn maar dat gaat niet altijd goed. Eerder ingrijpen kan problemen op dit gebied soms voorkomen. Maar hoe herken je alcohol en drugsgebruik en -misbruik? Wanneer is iemand verslaafd en hoe kun je als docent/mentor het gesprek aangaan? Deze vragen worden behandeld door Verslavingszorg Noord Nederland in deze interactieve workshop.

Workshop 3 - Studenten aan het roer

Het studieloopbaanbegeleidingsprogramma (SLB) van de Van Hall Larenstein Bedrijfskunde en Agribusiness studenten is anders dan anders. Deze studenten zijn echte doeners en daar maken we optimaal gebruik van. We laten ze veel organiseren wat hun studie en loopbaanoriëntatie ten goede komt. In de workshop zie je veel praktische voorbeelden.

Workshop 4 - Student Sense

In deze workshop vertelt GGD Fryslân over de psychosociale, emotionele en seksuele ontwikkeling van jongvolwassenen. Welke betrouwbare websites zoals Jouw GGD en Sense jongvolwassenen kunnen ze raadplegen en waar kun je als docent naar verwijzen.

Workshop 5 - Studiemaatjes

Hoe ondersteuning door medestudenten kan bijdragen in het succesvol volgen van een opleiding. Drie studentendecanen laten je kennismaken met verschillende vormen van studieondersteuning door andere studenten. Studenten en hun maatjes vertellen hoe het werkt en welke afspraken zij met elkaar hebben gemaakt over de ondersteuning c.q. coaching die zij ontvangen of geven. Wat levert het op en wat zijn de valkuilen?

Workshop 6 - Het taboe voorbij

Bespreekbaar maken van suïcidale gedachten. Als docent, studieadviseur, decaan of mentor kan je in aanraking komen met leerlingen die suïcidale gedachten hebben. Je kan voor deze persoon een sleutelrol vervullen door dit vroegtijdig te signaleren en deuren naar hulp te openen. We noemen dit gatekeepers. Maar wat zijn signalen, hoe maak je zo’n onderwerp bespreekbaar en hoe verwijs je correct door? In deze workshop proberen we je hier handvatten voor te geven.

Workshop 7 - Studeren: wat een lol!(?)

Net op kamers, een bijbaan, sporten, vrienden, familie, relaties, stappen en dan ook nog een studie. Kortom: een vol en spannend leven. Gedurende deze workshop behandelen we het fenomeen schaarste, wat dit doet met het welzijn van een student? En verder verkennen we hoe we onze studenten kunnen helpen bij het behouden en hervinden van de balans.

Workshop 8 - Student’zorg’. Hoe werkt dat?

Huisartsenpraktijk Compas biedt huisartsenzorg en laagdrempelige praktijkondersteuning voor psychische klachten. Bijvoorbeeld burn-out klachten bij studenten, eenzaamheid, suïcidale gedachten en studenten met adhd die hierdoor problemen ervaren met de studie. Maak kennis met ons en zorg daarmee goed voor je studenten.

Workshop 9 - Maak en beleef muziek!

Kom je in aanraking met studenten die somber zijn, geen plezier beleven en wil je daarin iets betekenen? NHL Stenden Hogeschool biedt een muziekinterventie voor studenten met depressieve klachten. Wil je weten hoe het werkt, zodat je een student kan informeren over deze mogelijkheid? Kom langs, doe mee en ervaar!