Instellingscollegegeld 2021-2022

Voldoe je niet aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeld dan betaal je het instellingscollegegeld. Dit betekent dat je instellingscollegegeld betaalt wanneer je:

  • Geen EU/EER, Zwitserse of Surinaamse nationaliteit hebt.
    óf
  • Je al eerder een vergelijkbaar diploma hebt behaald aan een andere bekostigde instelling in Nederland.

Hieronder vind je een overzicht van het instellingscollegegeld dat je betaalt voor al onze opleidingen.

Voltijd

  2020-2021 2021-2022 2022-2023
Bachelor € 8.350 € 7.266 € 8.350
Associate degree € 8.350 € 7.266 € 8.350
Master € 8.350 € 7.266 € 8.350

Let op: dit is een eenmalig tarief voor het studiejaar 2021-2022 in verband met de korting van de overheid. Lees hier meer over dit onderwerp

Voor een aantal studies zijn er uitzonderingen. Hier is een ander tarief.  Hieronder vind je of jouw studie tot de uitzonderingen behoort en kan je de bijpassende tarieven bekijken. 

Uitzonderingen

  2020-2021 2021-2022
Bachelor Vaktherapie verkort voltijd €3.800 €2.716
Bachelor Pedagogiek deeltijd €3.800 €2.716
Bachelor Social Work deeltijd €3.800 €2.716
Ad Service, Welzijn en Zorg deeltijd €3.800 €2.716
‘Bachelor Deeltijd Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (Deeltijd Pabo)’ €3.800 €2.716
Bachelor Deeltijd Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad, voor alle vakken met uitzondering van leraar Fries €6.150 €5.066
Bachelor deeltijd Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Fries €2.143 €1.084
Master Content & Media Strategy €11.800 €10.716
Master International Leisure and Tourism Studies voltijd €11.800 €10.716
Master International Hospitality and Service Management voltijd €11.800 €10.716
Master International Hospitality and Service Management deeltijd €6.925 €5.841
Master Lerarenopleidingen deeltijd €6.925 €5.841
Master Leraar Fries deeltijd €2.143 €1.059
Master joint degree Social Work deeltijd (in samenwerking met Hanzehogeschool) Volgt z.s.m Volgt z.s.m.
Master joint degree Kunsteducatie deeltijd (in samenwerking met Hanzehogeschool) Volgt z.s.m Volgt z.s.m.
Master Duaal Polymer Engineering (in samenwerking met Windesheim, binnenkort meer info hierover) €9.750 (of €5.090 per module) €9.750 (of €5.090 per module)

Let op: dit is een eenmalig tarief voor het studiejaar 2021-2022 in verband met de korting van de overheid. Lees hier meer over dit onderwerp.