Veranderende toelatingseisen i.v.m. corona

Voor dit studiejaar was er een speciale regeling voor de volgende studenten die in september 2020 wilden starten met hun opleiding, maar door corona hun diploma niet tijdig konden behalen:

  • Mbo'ers die wilden doorstromen naar het hbo
  • Studenten die de overstap wilden maken van ad naar bachelor
  • Studenten die wilden doorstromen van een bachelor naar een master
  • Studenten die wilden starten bij de Pabo

Naar verwachting wordt in maart duidelijk of er ook voor de septemberinstroom van 2021 een regeling wordt getroffen. Zodra hier meer over bekend is, zullen we dat op deze plek kenbaar maken.