Veranderende toelatingseisen i.v.m. corona

Door het coronavirus zijn sommige dingen rond aanmelding en toelating dit jaar anders dan anders. We hebben alles voor je op een rijtje gezet op deze pagina.

Voorwaardelijke toelating voor mbo-studenten

Ben jij van plan om met een hbo-opleiding te beginnen in september 2020, maar kun je door de coronacrisis niet op tijd je mbo-diploma behalen?  Dan kun je mogelijk toch voorwaardelijk worden toegelaten tot de hbo-opleiding. Je mbo-opleiding moet daarvoor uiterlijk 15 augustus een afrondingsadvies voor jou opstellen, zodat jouw begeleider op de hbo-opleiding kan zien wat je nog moet doen voor het mbo en samen met jou een planning kan maken. Als je op 31 december 2020 je mbo-diploma nog niet hebt behaald mag je namelijk niet verder met de hbo-opleiding.

In dit document staat wat je precies moet doen om voorwaardelijk te worden toegelaten op het hbo.

Bekijk ook de Studiekeuze Q&A voor veelgestelde vragen over voorwaardelijke toelating mbo.

Overstappen van Ad naar bachelor

Ben jij van plan om per september 2020 in te stromen in een bachelor maar heb je nog net niet je Ad-diploma behaald?

Ook jij kunt per september 2020 starten aan de bacheloropleiding van je keuze. Je blijft in dat geval ingeschreven in de Ad-opleiding, zodat je die kunt afmaken en je Ad-diploma kunt behalen. Tegelijkertijd ben je dan ingeschreven in de bacheloropleiding van je keuze en start je met die opleiding. De stappen zoals hier beschreven gelden dan dus ook voor jou. Speciaal voor studenten die al starten in de bachelor terwijl het Ad-diploma nog net is behaald is er een aantal afspraken gemaakt:

  • De bacheloropleidingen is gevraagd coulance te tonen en te proberen de doorstroom naar de bachelor zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Zo zal er worden gekeken naar hoe het bachelorprogramma (bijvoorbeeld na toekenning van vrijstellingen) het best kan worden doorlopen en hoe je in combinatie daarmee in staat kunt worden gesteld je Ad-diploma te behalen. Je bent dan dus per september 2020 in de beide opleidingen ingeschreven.

  • Als je per 1 januari 2021 toch nog niet je Ad-diploma hebt behaald, dan ben je op basis van je mbo-4 of havo/vwo diploma nog steeds toelaatbaar voor de bachelor en blijven de aan jou toegekende vrijstellingen ook gewoon geldig. Echter, wanneer je bent doorgestroomd naar een bacheloropleiding die nadere voor- opleidingseisen stelt, dan zul je (met of zonder Ad-diploma) wél op 1 januari 2021 aan die nadere vooropleidingseisen moeten voldoen. Ad-studenten die per 1 januari 2021 nog niet aan de (nadere) vooropleidingseisen van de bacheloropleiding voldoen, zullen worden uitgeschreven uit de bacheloropleiding.

Voorwaardelijke toelating tot de professionele master

(Regeling voor instroom op 1 september 2020)

Een student is toelaatbaar tot een masteropleiding als hij/ zij in het bezit is van een bachelor diploma.  Het ministerie van OCW wil voorkomen dat studenten niet kunnen starten met een masteropleiding doordat zij door de Corona-crisis één of meer onderdelen (vakken) niet hebben kunnen afronden. 

Voorwaardelijke toelating tot de professionele master

NHL Stenden Hogeschool zal studenten voor een masteropleiding voorwaardelijk toelaten op basis van een afrondingsadvies van de bacheloropleiding en een weging van de zwaarte van de masteropleiding. Deze voorwaardelijke toelating geldt tot 1 januari 2021. Indien de student het niet lukt om de bacheloropleiding voor 1 januari 2021 af te ronden, dient hij/zij de opleiding te verlaten.

Hoe werkt dit?

  1. De student meldt zich via Studielink aan voor een masteropleiding.
  2. De student meldt bij de masteropleiding dat waarschijnlijk het bachelor diploma niet gehaald kan worden voor 1 september 2020. Maar wel voor 1 januari 2021.

Benieuwd naar het hele proces voorwaardelijke toelating?
Bekijk deze pagina
waar de gehele aanmeldingsprocedure van bachelor naar master staat omschreven.

Instromen bij de Pabo

Kun je niet voldoen aan de toelatingseisen door het niet of in beperkte mate doorgaan van de toelatingstoetsen, dan kun je voorwaardelijk worden toegelaten tot de pabo. Je hebt wel de verplichting om voor 1 januari 2021 alsnog aan te tonen aan de gestelde eisen en toetsen te voldoen. Over de wijze waarop dit plaatsvindt, word je geïnformeerd. Als je voor 1 januari 2021 niet aan de toelatingseisen voldoet, dan moet je de opleiding verlaten. Wij streven ernaar om de toelatingstoetsen zoveel als mogelijk voor 1 september plaats te laten vinden.

Nederlandse taal-eis

Wil je bij NHL Stenden starten met een Nederlandstalige opleiding, maar heb je het diploma waarmee je wordt toegelaten tot die opleiding niet in Nederland behaald, dan is het nodig dat je bewijs levert van voldoende beheersing van de Nederlandse taal.

Er zijn drie manieren waarop je dit kunt doen.

  • Staatsexamen NT2 programma II
  • Dutch Language Test
  • De cijferlijst van het diploma waarmee je wordt toegelaten

Een van die manieren, de Dutch Language Test, organiseren we zelf en de mogelijkheid om te voldoen aan de taal-eis vóór 1 september is daarom nog steeds aanwezig. Het blijft daarom ook in deze tijd vereist dat je voldoet aan deze taal-eis voordat je kunt worden ingeschreven.

Op deze pagina vind je meer informatie over de Nederlandse taal-eis.

Let op: voor de overige toelatingsmogelijkheden geldt dat daaraan voldaan moet zijn voor 1 september