Voorwaardelijke toelating voor mbo-studenten

Wil je starten met een hbo-opleiding bij NHL Stenden (bachelor of Ad)? Maar heb je door de coronacrisis net niet op tijd je mbo-opleiding gehaald? Dan kun je voorwaardelijk worden toegelaten tot de hbo-opleiding. Je mag dan wel starten bij de hbo-opleiding. De voorwaarde hiervoor is wel dat je je mbo-diploma haalt voor 1 januari 2022. Dit betekent dat je in de eerste maanden de hbo-opleiding moet combineren met het werk dat je nog moet doen voor het mbo. Haal je het mbo-diploma niet vóór 1 januari 2022 dan moet je helaas de hbo-opleiding verlaten.

Om voorwaardelijk toegelaten te worden tot het hbo heb je een positief afrondingsadvies nodig vanuit het mbo. Het ROC waar je studeert, informeert je hierover. Heb je nog geen informatie gekregen van je school? Vraag dan zo spoedig mogelijk wat zij hebben afgesproken over het afrondingsadvies met de hogescholen in de regio. Dit kan per regio verschillen.

Met dit formulier kun je naar je mbo-begeleider/examencommissie gaan en vragen om dit samen met jou in te vullen:

Wat moet je doen?

Het positieve afrondingsadvies dat is ondertekend door jou en de examencommissie dient uiterlijk 31 augustus 2021 bij NHL Stenden binnen te zijn. Vraag bij de examencommissie van jouw ROC na of zij het afrondingsadvies aan ons versturen of dat jij dit zelf moet doen. Dat kan per ROC verschillen. Het afrondingsadvies kan gemaild worden naar: csa@nhlstenden.com.

Heb je je nog niet aangemeld voor een opleiding bij NHL Stenden omdat je onzeker was/bent over je diplomering? Doe dit dan zo snel mogelijk maar uiterlijk 31 augustus 2021.