Voorwaardelijke toelating voor studenten die de overstap van associate naar bachelor willen maken

Wil je na je Ad-opleiding starten met een bachelor-opleiding in september 2021? Maar heb je je Ad nog niet afgerond, door de coronacrisis? Dan mag je wel starten met de hbo-opleiding. Immers, de toelatingseisen zijn gebaseerd op je havo/vwo- of mbo-diploma. Wel moet je dan aan de normale toelatingseisen voldoen. Op deze pagina vind je informatie over de doorstroom van Ad naar bachelor.

Wanneer je je Ad-opleiding nog niet hebt afgerond en met een bacheloropleiding wilt starten in september 2021, bespreek dan de mogelijkheden voor het afronden van je huidige Ad-opleiding met je studiebegeleider.

Verken ook op welke vrijstellingen je aanspraak kunt maken in de bacheloropleiding van je keuze.

Eventuele vrijstellingen waar je aanspraak op kunt maken worden namelijk toegekend door de examencommissie van de bacheloropleiding.

Voor dat deel van de vrijstellingen waarop je mogelijk nog geen recht hebt omdat deze bijvoorbeeld gekoppeld zijn aan je volledig afgeronde Ad geldt, dat deze door de examencommissie mogelijk “voorlopig" worden toegekend tot 1 januari 2022.