Playground

Op ‘the Playground’ vindt u ondernemers, lectoren, studenten, subsidie-experts en intermediairs met kennis en netwerk op alle terreinen van digitalisering. Zij geven demo’s en helpen u concrete stappen te zetten richting (verdere) digitalisering en innovatie van uw bedrijf.

Smart Dairy Farming

Kees Lokhorst, Lector Herd Management en Smart Dairy Farming Hogeschool Van Hall Larenstein

Digitalisering in de melkveehouderij is sterk in ontwikkeling. Er is een constante uitdaging om de ICT-ontwikkelingen te kunnen duiden en om te zetten in verbeteringen voor het managen van een melkveebedrijf en haar positie in de keten. Naast sensortechnologie en data-analyse is er ook aandacht voor organisatieontwikkeling en innovaties. Ervaringen rond Smart Dairy Farming en variabele bemesting van grasland met behulp van o.a. dronebeelden worden gedeeld.  

Recyclen van doorzichtig plastic met kunstmatige intelligentie en hyperspectrale camera’s

Ioannis Katramados, lector Data Science en Jaap van de Loosdrecht, lector Computer Vision

Eén van de toepassingen van Computer Vision in combinatie met Data Science is het project Circular Plastics, dat als onderdeel van het Innovatieprogramma Ultieme Kunststof Kringloop wordt uitgevoerd. Dit multidisciplinaire project onderzoekt vernieuwende sorteermethodes voor plastics. Hierbij wordt gebruik gemaakt van camera’s die zowel in het voor de mens zichtbare - als onzichtbare licht opnames maken. Deze big image data wordt vervolgens geanalyseerd met behulp van kunstmatige intelligentie.

Virtual Reality: Dining

Joop Westra, Wessel Huizenga, Mads Wiering

Virtual Reality (VR) biedt de mogelijkheid in een veilige, gesimuleerde omgeving te werken aan zaken die in de praktijk anders moeten. Wij maken en tonen een VR-game voor mensen met een eetstoornis, maar er zijn veel toepassingen mogelijk. Dat dit niet in een paar regels tekst is uit te leggen zult u begrijpen. Kom vooral even bij ons kijken, en ervaar zelf wat VR mogelijk voor uw bedrijf kan betekenen.

Let op: in het Mixed Reality lab

Kenniscentrum Creative Technologies

Margreet Kooiker en studenten

Studenten van de opleiding Communication & Multimedia Design werken vanaf het tweede jaar ieder semester in teamverband aan vraagstukken die door het bedrijfsleven worden aangedragen. Met minoren zoals GD3D, Concepting, BAD, Next Web, Ondernemen, Art ’n’ Sound, Frisian Design Factory en Transmedia Storytelling worden alle vlakken van Multimedia gecoverd waardoor geen opdracht onmogelijk hoeft te zijn!

Ieder bedrijf is een softwarebedrijf.

Bouwe Koopal, ADkwADraat b.v.

Vroeger wilde iedereen naar de zon maar tegenwoordig moet iedereen naar de cloud. Raar! Niet naar de zon maar naar de wolken! Toch is het zo! Maar wat nog gekker is: iedereen wil naar de cloud terwijl niemand eigenlijk weet waar de cloud ligt of hoe de cloud eruitziet. Ook voor de MKB-er is het van groot belang om een beeld te hebben van deze wereld.

Bouwe Koopal en Bert Annink hebben een atlas gemaakt van deze cloud wereld. Zij willen daarmee een visuele brug slaan tussen de wereld van de ICT’ers en de wereld van de MKB-er. Benieuwd naar deze wereld: kom naar de stand van de wereld van UDI, wij laten hem graag zien!

Subsidiedesk

SNN / RVO /  Ynbusiness / subsidieadviseurs NHL Stenden en Van Hall Larenstein Hogeschool

Bij de subsidiedesk kunt u informatie halen over alle subsidieregelingen die momenteel voor het mkb beschikbaar zijn. Voor digitalisering maar ook voor andere innovatiemogelijkheden. Of u nou een beginnend ondernemer bent, met weinig inzicht in digitalisering, of al heel ervaren, u kunt bij ons terecht. Ook overige subsidievragen kunt u bij deze desk stellen.