Omschrijving sprekers en workshopleiders

Sprekers

tom_van_yperen

prof. dr. Tom van Yperen
is expert jeugdstelsel bij het Nederlands Jeugdinstituut en bijzonder hoogleraar ‘Monitoring en innovatie zorg voor jeugd’ bij de basiseenheid Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij onder meer lid van de Gezondheidsraad. Zijn passie ligt bij het ondersteunen van de praktijk en het beleid om de effectiviteit van de diensten en hulp aan jeugdigen en gezinnen te versterken. Daarom helpt hij veel gemeenten en instellingen om het aanbod voor jeugdigen en gezinnen te verhelderen en verder te ontwikkelen in een beweging waarin tellen (meten) en vertellen (het verhaal achter de cijfers) gaandeweg verbetering moeten brengen.

kees_van_den_bos

drs. Kees van den Bos
psycholoog en psychomotorisch therapeut. In de afgelopen jaren (2015-2017) betrokken geweest als inhoudelijk secretaris bij het ontwikkelen van de Generieke module Vaktherapie (in opdracht van het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ voor de Federatie Vaktherapeutische Beroepen) de nieuwe kwaliteitsstandaard Vaktherapie. Momenteel (2018) verzorgt hij proefimplementaties van de Generieke module Vaktherapie op verschillende locaties. Samen met de voorzitter van CPMO, Rix van der Beek, heeft hij in de afgelopen jaren de nieuwe handleiding Interventiebeschrijvingen Vaktherapie geschreven. Voor de CPMO begeleid hij vaktherapeuten in het schrijven van interventies in de vorm van een product of module.

spreen_marinus

dr. Marinus Spreen is lector Social Work & Arts Therapies, NHL Stenden Hogeschool. Als lector werkt hij samen in het project van de KJP- effectonderzoek Vaktherapie (jeugdinstellingen) met als doel om de effecten van de diverse vaktherapieën in kaart te brengen en transparant te maken.
Binnen het lectoraat doet hij veel onderzoek naar behandelevaluaties en effect studies. Hiertoe concentreert hij zich op small-n designs (meerdere n=1 studies) omdat deze studies naast kwantitatieve informatie veel rijke kwalitatieve informatie opleveren en makkelijk in de behandeling ingevoerd kunnen worden. Deze studies beslaan o.a. het meten van vaktherapeutische behandeleffecten bij  kinderen, depressieve volwassenen, slachtoffers van loverboys en mensen met dementie.

celine schweizer

Celine Schweizer MA is beeldend therapeut en werkt als docent, supervisor en onderzoeker bij de opleiding Vaktherapie aan NHL Stenden Hogeschool. Zij doet een promotieonderzoek bij de Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Gedrag en Maatschappij. Zij is eindredacteur van het Handboek beeldende therapie (2009) en In beeld, doelgroep gerichte behandelmethoden (2001) en publiceerde diverse artikelen over beeldende therapie. Zij is lid van het Lectoraat van Dr. Marinus Spreen, Kernteam KenVaK, Scientific Committee ECArtE en voorzitter van Research Group EFAT.

ilona_doornwaard-klein

Ilona Doornwaard-Klein Msc werkt bij Accare als kwaliteitsmedewerker. Na een aantal jaren binnen de onderwijspraktijk- en de jeugdzorg en na de opleiding Pedagogische Wetenschappen, zijn haar werkzaamheden nu gericht op het beleid van Accare Child Study Center – binnen Accare. Ze houdt zich onder andere bezig met Routine Outcome Measurement (ROM) waarbij wordt gekeken naar behandeleffecten, verder ook met andere vormen van cliëntparticipatie en de ontwikkeling van zorgprogramma’s waarbij de evidentie van behandelingen een belangrijke rol speelt.

Workshopleiders

patricia_tel-vos

Patricia Tel-Vos, MATh, is senior geregistreerd vaktherapeut beeldend en spel en hogeschooldocent Vaktherapie Beeldend aan de Hogeschool Utrecht. Patricia is 22 jaar werkzaam geweest in de open en gesloten Jeugdzorg en heeft een vrijgevestigde praktijk voor beeldende en speltherapie (www.kinderpraktijkvos.nl). Zij is betrokken bij het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie en is mede ontwikkelaar van de methode Affecteregulerende Vaktherapie.

liesbeth_bosgraaf

Liesbeth Bosgraaf MA studeerde in 1994 af als beeldend therapeut aan (voorheen) CHNN. In 2012 rondde ze haar Master of Arts Therapies af aan Zuyd Hogeschool. Liesbeth werkte als beeldend therapeut bij diverse zorginstellingen met als laatste werkgever Orthopedagogisch behandelcentrum Reik en Orthopsychiatrische Polikliniek mEAR in Leeuwarden. Vanaf 2015 is ze docent en coördinator afstudeeronderzoek voor de opleiding Vaktherapie op NHL Stenden Hogeschool. Sinds 2013 is Liesbeth bezig met praktijkgericht onderzoek, momenteel doet zij een promotieonderzoek met als onderwerp de werkzame factoren van beeldende therapie bij cliënten met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) en gedrags- en emotionele problemen. Belangrijk aandachtspunt binnen dit onderzoek is de factor affectregulatie. Liesbeth werkt hierin samen met de landelijke werkgroep affectregulerende vaktherapie (ARVT) en Zorggroep Alliade die dit onderzoek ondersteunen. 

sonja_aalbers

Sonja Aalbers MMTh, is aspirant PhD onderzoeker aan de Open Universiteit Heerlen. Als muziektherapeut werkte zij voor diverse GGZ organisaties in het Noorden waaronder ook een eigen praktijk. Als docent en supervisor is zij verbonden aan de opleiding Vaktherapie van de Academie voor Gezondheidszorg van NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden. Zij is onder andere auteur van de Cochrane review ‘Music therapy for depression’ en doet onderzoek naar muziektherapie, depressieve symptomen en emotieregulatie. Geregistreerd supervisor bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC) (S 12490) en geregistreerd senior muziektherapeut in het Register Vaktherapie (101 000 1591).

corinne_prins-oechies_math

Corinne Prins-Oechies MATh, is sinds 15 jaar werkzaam bij Accare Child Study Center , een organisatie voor jeugd ggz. Zij behandelt hier voornamelijk kinderen en jongeren met (ernstige) emotieregulatieproblematiek als vaktherapeut beeldend en als dialectisch gedragstherapeut. Tevens is zij bij Accare Child Study Center lid van de kennislijnen angst- en stemmingsstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Als aandachtsfunctionaris van de kennislijn angst- en stemmingsstoornissen heeft ze als voornaamste taak om het beleid tav diagnostiek en behandeling te implementeren in de regio Drenthe West.
Ook is zij lid van de werkveldcommissie van de masteropleiding Master of Arts Therapies van Zuyd Hogeschool. Na het behalen van haar masteropleiding is zij werkzaam geweest als researcher voor Stenden Hogeschool en hield zich bezig met het schrijven van een RAAK subsidie en een promotietraject, beiden gericht op beeldende therapie en depressie.

marc_willemsen

drs. Marc Willemsen doceert aan de opleiding Vaktherapie van de HU en is actief binnen KenVak. Hij is geregistreerd dramatherapeut (RV 2492), psychodramatherapeut, groepswerker en een graduate in DvT (IDvT 38). Hij is als erkend supervisor (LVSC S13400) verbonden aan LSV en leidt Stichting DvT-Noord. Marc is al jaren werkzaam in de kinder-, jeugd- en (jong) volwassenen hulpverlening en is initiator van praktijk Het Speelvlak.

anna_ter_horst-hahne

Anna ter Horst-Hahné studeerde in 2003 af aan de opleiding dramatherapie bij (voorheen) CHNN. Ze deed werkervaring op in het buitenland met straatkinderen, in een jeugdgevangenis en bij de GGZ. Haar affiniteit met adolescenten met borderline persoonlijkheidsproblematiek groeide in de jaren dat ze werkte als dramatherapeut binnen de forensische jeugd psychiatrie. Nu werkt ze vol overgave als dialectisch gedragstherapeut/trainer en vaktherapeut bij Accare Child Study Center met deze doelgroep.

marjon_voskamp

Marjon Voskamp, senior psychomotorisch therapeut en onderzoeker Amarum, expertisecentrum eetstoornissen, onderdeel GGNet.

anniek_verschuur

Anniek Verschuur MSc is Psychomotorisch therapeut bij Entrea Linderhout Jeugdzorg, docent op oproepbasis voor de Opleiding Psychomotorische therapie, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Psychomotorisch therapeut bij GGZ Oost Brabant, specialistisch centrum voor eetstoornissen. In 2017 is Anniek Verschuur Cum Laude geslaagd voor de Master Mental Health, Child  & Adolescent.

Aanmelden

Terug naar het programma Workshops en lezingen

De kosten voor dit symposium bedragen € 75,- per deelnemer. NHL Stenden studenten betalen een gereduceerd tarief van € 25,-. Bij inschrijving volgt direct een doorverwijzing naar de webshop voor betaling van dit symposium.

* Er is accreditatie aangevraagd bij NIP/NVO, NVvP, SKJ en SRVB.