Presentaties / Workshops

Sprekers / workshopleiders

Evelyn Finnema (NHL Stenden Hogeschool)

Claire Surr (Leeds Beckett University): “What is Person-centred dementia care? An introduction to the Evidence”.

aukjepost

Aukje Post (DCM Nederland) en Natascha Albers (Zorggroep Alliade/Talant): “DCM in de zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking”.

natascha-albers

Aukje Post (DCM Nederland) en Natascha Albers (Zorggroep Alliade/Talant): “DCM in de zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking”.

Alain Dekker (Rijksuniversiteit Groningen)

feija-schaap

Feija Schaap (NHL Stenden Hogeschool): ‘Uitkomsten onderzoek DCM in de zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking’.

Aly Waninge (Hanzehogeschool Groningen): ‘Gezond ouder worden van mensen met een verstandelijke beperking: wat is nodig?’.  

Workshop 1 - Werken met de leidraad oud en gelukkig

Lisa Delmee (Vilans)
Binnen het kennis- en onderzoeksprogramma Gewoon Bijzonder is in het deelproject ‘Ouderen in het vizier’ de zogenaamde ‘Leidraad Oud en Gelukkig’ ontwikkeld.

Tijdens deze workshop werd de leidraad toegelicht en werd gekeken naar de wijze waarop deze in de eigen praktijk kan worden ingezet. Er werd geoefend met het gebruik van de leidraad en welke kansen die in de eigen praktijk biedt.

Workshop 2 - Dementia Care Mapping (DCM) naast andere methodieken

Natascha Albers & Roelie Fopma (Zorggroep Alliade/Talant)
Binnen de zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking worden verschillende methodieken ingezet om de kwaliteit van zorg te verbeteren zoals bijvoorbeeld de methode Urlings, omgevingszorg, LACCS-programma, methode Heijkoop. Ook DCM heeft als doel de kwaliteit van zorg, de kwaliteit van leven te verbeteren. Wat is de plek van DCM naast andere methodieken? Wanneer kan DCM ingezet worden en wat is de kracht van DCM? Zijn er beperkingen aan de inzet van DCM? Op deze vragen werd in deze workshop antwoord gegeven.

Workshop 3 - Ervaringen met implementatie van DCM vanuit het werkveld

Aukje Post (DCM Nederland)
DCM geeft alleen de gewenste resultaten met betrekking tot verbetering van kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg als er een goede implementatie van DCM plaats vindt. Wat zijn de succesfactoren en wat zijn de grootste valkuilen?

Workshop 4 - Ervaringen met DCM uit de praktijk

Geke Dijkstra (UMCG/TGO) & Saskia Verweij (Zorggroep Alliade/Talant)
Lisette Klein (Persoonlijk Begeleider bij Vanboeijen)
Sandra Flikkema (Persoonlijk Begeleider en mapper bij Vanboeijen)
Jannie Heemskerk (Praktijkverpleegkundige en mapper bij Cosis)
Maria Meijndert (Begeleider C+ bij Cosis)

Een panelgesprek met gebruikers van DCM in de praktijk. Wat betekent het om DCM toe te passen in de praktijk? Wat levert het je op en waar loop je tegenaan?

Workshop 5 - Dementie bij mensen met downsyndroom

Alain Dekker (Rijksuniversiteit Groningen)
Mensen met downsyndroom hebben een bijzonder hoog risico op de ziekte van Alzheimer. 75% van hen wordt dement. De verstandelijke beperking, karakteristiek gedrag en aandoeningen met dementie-achtige symptomen bemoeilijken (vroegtijdige) signalering en diagnostiek. In deze sessie werd omgezoomd op de oorzaak van dit hoge risico. Daarna werd  gedragsveranderingen onder de loep genomen en de vraag gesteld of gedragsveranderingen iets zeggen over het ziekteverloop en bijdragen aan vroege signalering.