Symposium Human Capital

dinsdag 05 november 2019, 12:00 uur t/m 17:00 uur | Marie Kamphuisborg, Zernikeplein 23, Groningen

Human Capital als aandachtspunt is van toenemend belang voor welvaart en welzijn in de regio. Voor ondernemers die hun concurrentiepositie proberen te handhaven. Voor burgers die zich een leven lang willen ontwikkelen. En voor onderwijsinstellingen en overheden die bedrijven en burgers daarbij willen helpen. Kom op 5 november de benodigde Duits-Nederlandse samenwerking tussen deze partijen mee versterken en concretiseren.

Programma

12.00 tot 13.00 uur Ontvangst met lunch
ca. 12.15 uur Welkomstwoord door Rob Verhofstad, lid College van Bestuur Hanzehogeschool
13.00 tot 13.10 uur Opening door dagvoorzitter Peter Meiwald, voorzitter van de Europese Federalisten Oldenburg en voormalig afgevaardige van de Duitse Bundestag
13.15 tot 13.45 uur Panel-interview m.b.t. Human Capital agenda
13.45 tot 14.15 uur Pitches door de workshopleiders
14.15 tot 14.45 uur Koffiepauze + inschrijven workshops
14.45 tot 15.30 uur 1e ronde workshops
15.30 tot 15.45 uur Koffiepauze
15.45 tot 16.30 uur 2e ronde workshops
16.30 tot 16.50 uur Presentatie resultaten workshops
16.50 tot 17.00 uur Bedankwoordje en gezellige nazit

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar: aanmelden@rijnlandinstituut.eu

o.v.v. Voor- en achternaam, naam organisatie, emailadres en telefoonnummer