Gezin

Wil jij als hulpverlener gaan werken met gezinnen? En begrijpen welke invloed het gezin waarin je opgroeit, heeft op je verdere leven? In deze minor leer je hoe gezinnen functioneren en welke positie jij als hulpverlener kan innemen. Zodat je in staat bent om de processen te beïnvloeden binnen een gezin waarmee je werkt.

  • Doe extra ervaring op in hulpverlening aan gezinnen.
  • Leer interventies om gedragsverandering te bereiken.
  • Analyseer jouw eigen gezin van herkomst.

Kenmerken

Startmoment

  • September

Locatie

  • Leeuwarden

Taal

  • Nederlands

EC's

  • 30 EC's

Type minor

  • Voor specifieke hbo-opleiding(en)

Interessegebied

  • Zorg en Welzijn

Inhoud van de minor

In deze minor staat de hulpverlening aan gezinnen centraal. Het gaat in deze minor om de interacties tussen de gezinnen en de hulpverlener. Welke interventies kan een hulpverlener inzetten om gedragsverandering binnen het gezin te bewerkstelligen? Hoe kan een gezinshulpverlener het gezin beïnvloeden waardoor het iets nieuws durft uit te proberen?

In de kennislijn wordt het algemeen systemisch werken behandeld alsmede colleges over de invloed van hechting en stoornissen op het systeem. In de trainingslijn worden verschillende trainingen aangeboden. Telkens staat de hulpverlening aan gezinnen centraal. Er wordt uitgewisseld over en geoefend vanuit verschillende methodieken (contextuele gezinshulpverlening, oplossingsgerichte gezinshulpverlening en narratief werken). Naast deze trainingen ook een training over het werken met samengestelde gezinnen. Alle docenten zullen interactief werken.

Opzet van de minor

Studenten die een van de hogere sociale studies volgen kunnen aan de hand van de Social Work eindkwalificaties werken aan specifieke leeruitkomsten die passen bij deze minor. In de toetsing van de kennislijn en de vaardigheidslijn bewijst elke minorstudent dat men deze leeruitkomsten beheerst.

Wij werken in deze minor aan twee leeruitkomsten:

Leeruitkomst systeemgericht analyseren

Je maakt een systeemgerichte analyse van je gezin van herkomst en over een gezin uit de praktijk, waarbij je verschillende systeemgerichte stromingen toepast, met elkaar vergelijkt en plaatst in een maatschappelijke context. Op basis hiervan construeer je minimaal drie hypotheses voor beide gezinnen.

Leeruitkomst systeemgericht handelen

Je laat zien en verantwoordt dat je systeemgericht kunt handelen, waarbij je in dialoog samenwerkt met minimaal twee leden van een gezinssysteem. Hierbij ben je je bewust van je innerlijke dialoog, bewust over de in te zetten interventies en welk mogelijk effect deze zouden kunnen hebben. Daarbij sluit je aan bij het gezinssysteem en je past de goede timing toe.

Toetsing

Een systemisch socialisatieverslag en een opname van een gezinsgesprek met een analyse.

Bijzonderheden

De minor is geschikt voor de reguliere NHL Stenden studenten die de opleiding Bachelor Social Work of de Bachelor Pedagogiek volgen. Studenten van andere opleidingen of van andere hogescholen kunnen na overleg met de minorcoördinator toegelaten worden. Enige ervaring in het werkveld is een vereiste evenals basiskennis van systeemgericht en oplossingsgericht werken.

De lessen worden zo mogelijk in twee dagen gepland. Er wordt van de student verwacht aanwezig te zijn bij alle voor de minor geplande bijeenkomsten. Van de student vragen we 150 uur aanwezigheid in het werkveld van het Sociale Domein tijdens de minor, zo mogelijk in een organisatie waar met gezinnen gewerkt wordt.

De kosten voor literatuur zal bij aanvang van de minor worden bekend gemaakt en zijn voor eigen rekening. Net als de reiskosten naar een traineeplek in het Sociale Domein. Bij voldoende deelname (> 15 studenten) start in september 2021 en februari 2022 de minor, aanbod daarmee in semester 1 en semester 2.

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.