Ontwikkelingsstimulering en Opvoedingsondersteuning

Wil jij pedagogisch werk doen en kinderen en jongeren helpen? En hun ouders ondersteunen bij de opvoeding? Deze minor gaat over het helpen bij lichte opvoedingsproblematiek, om te voorkomen dat alledaagse problemen uitgroeien tot ernstige situaties. Je leert hoe je kinderen en jongeren helpt in hun eigen omgeving: thuis, op school en in de buurt. Preventie, eigen verantwoordelijkheid en vroegtijdige zorg dichtbij huis staan centraal. De minor sluit daarmee aan op de actuele ontwikkelingen in het werkveld als de Jeugdwet, Wmo en passend onderwijs.

 • Kom alles te weten over de pedagogische civil society.
 • Ontwikkel je eigen visie op preventie en begeleiding van kinderen en jongeren.
 • Leer hoe je (beroeps)opvoeders coacht.

Kenmerken

Startmoment

 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

EC's

 • 30 EC's

Type minor

 • Voor specifieke hbo-opleiding(en)

Interessegebied

 • Zorg en Welzijn

Inhoud van de minor

Na het volgen van deze minor is de student in staat om op basis van kennis een visie te ontwikkelen rondom thema’s binnen de nulde- en eerstelijns pedagogisch setting en daaruit voortvloeiend beleid en weet preventie en begeleiding (zowel gericht op kinderen als op (beroeps)opvoeders binnen de nul- en eerstelijns pedagogische zorg vorm te geven en uit te voeren.

Opzet van de minor

Samengevat, vertaald naar subdoelen, betekent het dat de student na het volgen van de minor in staat is om:

 1.  Te analyseren hoe preventie- en ondersteuningsprogramma’s ingezet en opgezet kunnen worden.
 2.  Te beschrijven en te verantwoorden welke ondersteuning kinderen en jongeren nodig hebben bij hun ontwikkeling en hoe (beroeps)opvoeders daarbij ondersteund/gecoacht kunnen worden.
 3.  Belemmeringen in de ontwikkeling en problemen in de opvoeding vroegtijdig signaleren.
 4. Kennis en vaardigheden van de pedagoog te benoemen en in te zetten bij de begeleiding van opgroeien.
 5. Kennis en vaardigheden van de pedagoog te benoemen en in te zetten bij de begeleiding van opvoeden.
 6. Ontwikkelingen en nieuwe organisatievormen op het gebied van opvoeden en opgroeien (wijkteams, jeugdteams, CJG, kindcentra, brede school) te beschrijven.
 7. Vanzelfsprekendheden, vooroordelen en generalisaties in het handelen van de(beroeps)opvoeder te herkennen.
 8. Een actuele ontwikkeling op het gebied van pedagogische preventie te vertalen naar instellingsbeleid.
 9. Een pedagogische context te analyseren vanuit het perspectief van ontwikkelingskansen voor kinderen en aan te geven welke mogelijkheden er zijn om de ontwikkelingskansen te optimaliseren.
 10. De rol van de verschillende overheden te beschrijven en de manier waarop verschillende instellingen, met name op gemeentelijk niveau, samenwerken.
 11. Communicatie af te stemmen op het kind en (beroeps)opvoeder.
 12. Te beschrijven welke trends rondom opvoeden zijn te herkennen en hoe daarop ingespeeld kan worden.
 13. Kritisch te reflecteren op het eigen handelen m.b.t. leeftijdsspecifieke communicatie en m.b.t. opvoedingsondersteuningsgesprekken. 
 14. Te beschrijven welke trends rondom opgroeien zijn te herkennen en hoe daarop ingespeeld kan worden.

Bovenstaand doel is vertaald naar gedragsindicatoren voor de 9 beschreven beroepscompetenties op het tweede en derde beheersingsniveau (beslissen en ontwikkelen).

Toetsing

Integrale opdrachten (integratie vaardigheden en kennis), gekoppeld aan praktijk.

Doelgroep en bijzonderheden

De student volgt bij voorkeur een opleiding binnen het sociale domein en heeft ervaring in het werken met de doelgroep. Tevens is deze minor ook zeer geschikt voor (bijvoorbeeld social work-)studenten die interesse hebben in het werken met jongeren/jongerenwerk. Bij twijfel over toelating kan contact gezocht worden met de minorcoördinator.

De kosten voor literatuur zal bij aanvang van de minor worden bekend gemaakt. Aanvullende informatie, op aanvraag. Bij voldoende deelname (> 15 studenten) zal de minor plaatsvinden in semester 1 (studiejaar 2020-2021).

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.